Talotekniikan kehityslinjat: Teknologiat ja markkinat

Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Erkki Lehtinen, Jari Laarni, Kari Sipilä, Pekka Ala-Siuru, Tommi Parkkila

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille yksilölliset, käyttäjälähtöiset ja hallitut olosuhteet. Näitä ovat mm. ilman, veden, lämmön, energian, valon ja tiedon välittäminen, sähköisesti hallittavat ja ohjattavat turvallisuus- ja liikkumispalvelut sekä muut aineen, elektronien, ääniaaltojen yms. liikkumiseen perustuvat palvelut. Talotekniikka muodostuu teknisistä järjestelmistä, laitteista ja palveluista. Tämä julkaisu esittelee näkemyksen talotekniikan kehityslinjoista ja markkinoista. Talo-tekniikkaklusterin markkinoita tarkastellaan suomalaisten toimijoiden näkökulmasta. Markkinoita kuvataan kotimaan rakentamisessa, niin uudis- kuin korjausrakentamisessa (jälkimarkkinat). Talotekniikka-alan kansainvälisyys osoitetaan ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin määrän, kohdemaiden, tuoteryhmien) ja kansainvälisten tytäryritysten volyymin avulla. Arvioidaan myös rakennusmarkkinoiden kautta tarkasteltuna, missä osissa globaalia maailmaa olisivat suomalaisten talotekniikkayritysten potentiaaliset laajentumisalueet. Näkemys talotekniikan kehityksestä tulevaisuudessa esitetään tiekarttojen muodossa. Talotekniikan tiekartta rakentuu kuudesta tiekartasta. Ensimmäinen näistä on tutkimusprojektin tulokset kiteyttävä metatiekartta. Metatiekartta on tutkimuksen "sateenvarjo", jonka alla esitetään yksityiskohtaisemmat temaattiset tiekartat. Alatason tiekarttojen teemoja on neljä, itse tiekarttoja on viisi. Ensimmäinen näistä on talotekniikan järjestelmien ja laitteiden tiekartta. Toinen teema on ICT ja ohjelmistot, joka koostuu verkottuneiden talotekniikkajärjestelmien ja talotekniikan elinkaaren suunnitteluprosessin tiekartoista. Kolmas alatason tiekartta käsittelee talotekniikan liityntöjä sekä rakennuksiin että infrastruktuuriin. Neljäs alatason tiekartta tarkastelee talotekniikan liiketoimintamallien ja palvelukonseptien kehitystä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä talotekniikka perustuu pääosin eri toimittajien tuottamiin teknologiavetoisiin erillisratkaisuihin, joista eri suunnittelijat kokoavat talokohtaiset järjestelmät. Laitteet eivät juuri kommunikoi keskenään eivätkä ole keskenään yhteensopivia. Talotekniikan markkinat ovat pirstoutuneet hyvinkin erikoistuneisiin aloihin. Markkinoiden toimintaperiaate perustuu pääosin osaoptimointiin. Palveluliiketoimintamallit eivät ole kovinkaan kehittyneitä. Lyhyellä aikavälillä (1-5 vuodessa) talotekniikan teknologiassa korostuvat erityisesti modulaarinen talotekniikka, matalaeksergiatekniikka, matalaenergiarakentaminen, tuotemallintaminen ja muu ICT sekä mittaus- ja anturiteknologia. Tuotteissa ja ratkaisuissa korostuvat eri tavoin paketoidut ja konseptoidut käyttäjälähtöiset palvelut, häiriöttömän korjauksen ratkaisut sekä integroidut käyttöliittymät ja muut integroidut toteutukset. Talotekniikan markkinatoiminnassa korostuvat erilaisten palvelukonseptien kehittäminen ja tarjonta. Pitkän aikavälin (5-15 vuotta) teknologioissa korostuvat tuotemalliteknologian soveltaminen, matalaeksergiatekniikka, integroitu infrastruktuuri sekä anturiverkkojen ja uusien materiaalien hyödyntäminen. Tuoteratkaisut korostavat integroituja ja käyttäjälähtöisiä palveluja, jotka kootaan keräämällä tarvittava tietoa langattomista laitteista ja joita tuetaan huomaamattomilla ja mukautuvilla käyttöliittymillä. Kokonaistoimitukset ja palvelukokonaisuudet ovat markkinoiden keskeiset toimintaideat. Kilpailuetua luova liiketoimintamalli perustuu kiinteistön palvelukyvyn ja tuottavuuden hallintaan.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages122
  ISBN (Electronic)978-951-38-6911-3
  ISBN (Print)978-951-38-6910-6
  Publication statusPublished - 2007
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2379
  ISSN1235-0605

  Fingerprint

  markets

  Keywords

  • construction engineering
  • building services
  • trends
  • markets
  • roadmaps
  • foresight
  • networking
  • life-cycle assessment
  • market potential
  • future
  • globalisation
  • product models

  Cite this

  Paiho, S., Ahlqvist, T., Lehtinen, E., Laarni, J., Sipilä, K., Ala-Siuru, P., & Parkkila, T. (2007). Talotekniikan kehityslinjat: Teknologiat ja markkinat. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, No. 2379
  Paiho, Satu ; Ahlqvist, Toni ; Lehtinen, Erkki ; Laarni, Jari ; Sipilä, Kari ; Ala-Siuru, Pekka ; Parkkila, Tommi. / Talotekniikan kehityslinjat : Teknologiat ja markkinat. Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 122 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2379).
  @book{83fe220523154637aa40a11127781f4d,
  title = "Talotekniikan kehityslinjat: Teknologiat ja markkinat",
  abstract = "Talotekniikka tuottaa kiinteist{\"o}iss{\"a} ja tiloissa tapahtuville toiminnoille yksil{\"o}lliset, k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}iset ja hallitut olosuhteet. N{\"a}it{\"a} ovat mm. ilman, veden, l{\"a}mm{\"o}n, energian, valon ja tiedon v{\"a}litt{\"a}minen, s{\"a}hk{\"o}isesti hallittavat ja ohjattavat turvallisuus- ja liikkumispalvelut sek{\"a} muut aineen, elektronien, {\"a}{\"a}niaaltojen yms. liikkumiseen perustuvat palvelut. Talotekniikka muodostuu teknisist{\"a} j{\"a}rjestelmist{\"a}, laitteista ja palveluista. T{\"a}m{\"a} julkaisu esittelee n{\"a}kemyksen talotekniikan kehityslinjoista ja markkinoista. Talo-tekniikkaklusterin markkinoita tarkastellaan suomalaisten toimijoiden n{\"a}k{\"o}kulmasta. Markkinoita kuvataan kotimaan rakentamisessa, niin uudis- kuin korjausrakentamisessa (j{\"a}lkimarkkinat). Talotekniikka-alan kansainv{\"a}lisyys osoitetaan ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin m{\"a}{\"a}r{\"a}n, kohdemaiden, tuoteryhmien) ja kansainv{\"a}listen tyt{\"a}ryritysten volyymin avulla. Arvioidaan my{\"o}s rakennusmarkkinoiden kautta tarkasteltuna, miss{\"a} osissa globaalia maailmaa olisivat suomalaisten talotekniikkayritysten potentiaaliset laajentumisalueet. N{\"a}kemys talotekniikan kehityksest{\"a} tulevaisuudessa esitet{\"a}{\"a}n tiekarttojen muodossa. Talotekniikan tiekartta rakentuu kuudesta tiekartasta. Ensimm{\"a}inen n{\"a}ist{\"a} on tutkimusprojektin tulokset kiteytt{\"a}v{\"a} metatiekartta. Metatiekartta on tutkimuksen {"}sateenvarjo{"}, jonka alla esitet{\"a}{\"a}n yksityiskohtaisemmat temaattiset tiekartat. Alatason tiekarttojen teemoja on nelj{\"a}, itse tiekarttoja on viisi. Ensimm{\"a}inen n{\"a}ist{\"a} on talotekniikan j{\"a}rjestelmien ja laitteiden tiekartta. Toinen teema on ICT ja ohjelmistot, joka koostuu verkottuneiden talotekniikkaj{\"a}rjestelmien ja talotekniikan elinkaaren suunnitteluprosessin tiekartoista. Kolmas alatason tiekartta k{\"a}sittelee talotekniikan liitynt{\"o}j{\"a} sek{\"a} rakennuksiin ett{\"a} infrastruktuuriin. Nelj{\"a}s alatason tiekartta tarkastelee talotekniikan liiketoimintamallien ja palvelukonseptien kehityst{\"a} tulevaisuudessa. T{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a} talotekniikka perustuu p{\"a}{\"a}osin eri toimittajien tuottamiin teknologiavetoisiin erillisratkaisuihin, joista eri suunnittelijat kokoavat talokohtaiset j{\"a}rjestelm{\"a}t. Laitteet eiv{\"a}t juuri kommunikoi kesken{\"a}{\"a}n eiv{\"a}tk{\"a} ole kesken{\"a}{\"a}n yhteensopivia. Talotekniikan markkinat ovat pirstoutuneet hyvinkin erikoistuneisiin aloihin. Markkinoiden toimintaperiaate perustuu p{\"a}{\"a}osin osaoptimointiin. Palveluliiketoimintamallit eiv{\"a}t ole kovinkaan kehittyneit{\"a}. Lyhyell{\"a} aikav{\"a}lill{\"a} (1-5 vuodessa) talotekniikan teknologiassa korostuvat erityisesti modulaarinen talotekniikka, matalaeksergiatekniikka, matalaenergiarakentaminen, tuotemallintaminen ja muu ICT sek{\"a} mittaus- ja anturiteknologia. Tuotteissa ja ratkaisuissa korostuvat eri tavoin paketoidut ja konseptoidut k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}iset palvelut, h{\"a}iri{\"o}tt{\"o}m{\"a}n korjauksen ratkaisut sek{\"a} integroidut k{\"a}ytt{\"o}liittym{\"a}t ja muut integroidut toteutukset. Talotekniikan markkinatoiminnassa korostuvat erilaisten palvelukonseptien kehitt{\"a}minen ja tarjonta. Pitk{\"a}n aikav{\"a}lin (5-15 vuotta) teknologioissa korostuvat tuotemalliteknologian soveltaminen, matalaeksergiatekniikka, integroitu infrastruktuuri sek{\"a} anturiverkkojen ja uusien materiaalien hy{\"o}dynt{\"a}minen. Tuoteratkaisut korostavat integroituja ja k{\"a}ytt{\"a}j{\"a}l{\"a}ht{\"o}isi{\"a} palveluja, jotka kootaan ker{\"a}{\"a}m{\"a}ll{\"a} tarvittava tietoa langattomista laitteista ja joita tuetaan huomaamattomilla ja mukautuvilla k{\"a}ytt{\"o}liittymill{\"a}. Kokonaistoimitukset ja palvelukokonaisuudet ovat markkinoiden keskeiset toimintaideat. Kilpailuetua luova liiketoimintamalli perustuu kiinteist{\"o}n palvelukyvyn ja tuottavuuden hallintaan.",
  keywords = "construction engineering, building services, trends, markets, roadmaps, foresight, networking, life-cycle assessment, market potential, future, globalisation, product models",
  author = "Satu Paiho and Toni Ahlqvist and Erkki Lehtinen and Jari Laarni and Kari Sipil{\"a} and Pekka Ala-Siuru and Tommi Parkkila",
  note = "Project code: 7648",
  year = "2007",
  language = "Finnish",
  isbn = "978-951-38-6910-6",
  series = "VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes",
  publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
  number = "2379",
  address = "Finland",

  }

  Paiho, S, Ahlqvist, T, Lehtinen, E, Laarni, J, Sipilä, K, Ala-Siuru, P & Parkkila, T 2007, Talotekniikan kehityslinjat: Teknologiat ja markkinat. VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes, no. 2379, VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo.

  Talotekniikan kehityslinjat : Teknologiat ja markkinat. / Paiho, Satu; Ahlqvist, Toni; Lehtinen, Erkki; Laarni, Jari; Sipilä, Kari; Ala-Siuru, Pekka; Parkkila, Tommi.

  Espoo : VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 122 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2379).

  Research output: Book/ReportReport

  TY - BOOK

  T1 - Talotekniikan kehityslinjat

  T2 - Teknologiat ja markkinat

  AU - Paiho, Satu

  AU - Ahlqvist, Toni

  AU - Lehtinen, Erkki

  AU - Laarni, Jari

  AU - Sipilä, Kari

  AU - Ala-Siuru, Pekka

  AU - Parkkila, Tommi

  N1 - Project code: 7648

  PY - 2007

  Y1 - 2007

  N2 - Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille yksilölliset, käyttäjälähtöiset ja hallitut olosuhteet. Näitä ovat mm. ilman, veden, lämmön, energian, valon ja tiedon välittäminen, sähköisesti hallittavat ja ohjattavat turvallisuus- ja liikkumispalvelut sekä muut aineen, elektronien, ääniaaltojen yms. liikkumiseen perustuvat palvelut. Talotekniikka muodostuu teknisistä järjestelmistä, laitteista ja palveluista. Tämä julkaisu esittelee näkemyksen talotekniikan kehityslinjoista ja markkinoista. Talo-tekniikkaklusterin markkinoita tarkastellaan suomalaisten toimijoiden näkökulmasta. Markkinoita kuvataan kotimaan rakentamisessa, niin uudis- kuin korjausrakentamisessa (jälkimarkkinat). Talotekniikka-alan kansainvälisyys osoitetaan ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin määrän, kohdemaiden, tuoteryhmien) ja kansainvälisten tytäryritysten volyymin avulla. Arvioidaan myös rakennusmarkkinoiden kautta tarkasteltuna, missä osissa globaalia maailmaa olisivat suomalaisten talotekniikkayritysten potentiaaliset laajentumisalueet. Näkemys talotekniikan kehityksestä tulevaisuudessa esitetään tiekarttojen muodossa. Talotekniikan tiekartta rakentuu kuudesta tiekartasta. Ensimmäinen näistä on tutkimusprojektin tulokset kiteyttävä metatiekartta. Metatiekartta on tutkimuksen "sateenvarjo", jonka alla esitetään yksityiskohtaisemmat temaattiset tiekartat. Alatason tiekarttojen teemoja on neljä, itse tiekarttoja on viisi. Ensimmäinen näistä on talotekniikan järjestelmien ja laitteiden tiekartta. Toinen teema on ICT ja ohjelmistot, joka koostuu verkottuneiden talotekniikkajärjestelmien ja talotekniikan elinkaaren suunnitteluprosessin tiekartoista. Kolmas alatason tiekartta käsittelee talotekniikan liityntöjä sekä rakennuksiin että infrastruktuuriin. Neljäs alatason tiekartta tarkastelee talotekniikan liiketoimintamallien ja palvelukonseptien kehitystä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä talotekniikka perustuu pääosin eri toimittajien tuottamiin teknologiavetoisiin erillisratkaisuihin, joista eri suunnittelijat kokoavat talokohtaiset järjestelmät. Laitteet eivät juuri kommunikoi keskenään eivätkä ole keskenään yhteensopivia. Talotekniikan markkinat ovat pirstoutuneet hyvinkin erikoistuneisiin aloihin. Markkinoiden toimintaperiaate perustuu pääosin osaoptimointiin. Palveluliiketoimintamallit eivät ole kovinkaan kehittyneitä. Lyhyellä aikavälillä (1-5 vuodessa) talotekniikan teknologiassa korostuvat erityisesti modulaarinen talotekniikka, matalaeksergiatekniikka, matalaenergiarakentaminen, tuotemallintaminen ja muu ICT sekä mittaus- ja anturiteknologia. Tuotteissa ja ratkaisuissa korostuvat eri tavoin paketoidut ja konseptoidut käyttäjälähtöiset palvelut, häiriöttömän korjauksen ratkaisut sekä integroidut käyttöliittymät ja muut integroidut toteutukset. Talotekniikan markkinatoiminnassa korostuvat erilaisten palvelukonseptien kehittäminen ja tarjonta. Pitkän aikavälin (5-15 vuotta) teknologioissa korostuvat tuotemalliteknologian soveltaminen, matalaeksergiatekniikka, integroitu infrastruktuuri sekä anturiverkkojen ja uusien materiaalien hyödyntäminen. Tuoteratkaisut korostavat integroituja ja käyttäjälähtöisiä palveluja, jotka kootaan keräämällä tarvittava tietoa langattomista laitteista ja joita tuetaan huomaamattomilla ja mukautuvilla käyttöliittymillä. Kokonaistoimitukset ja palvelukokonaisuudet ovat markkinoiden keskeiset toimintaideat. Kilpailuetua luova liiketoimintamalli perustuu kiinteistön palvelukyvyn ja tuottavuuden hallintaan.

  AB - Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille yksilölliset, käyttäjälähtöiset ja hallitut olosuhteet. Näitä ovat mm. ilman, veden, lämmön, energian, valon ja tiedon välittäminen, sähköisesti hallittavat ja ohjattavat turvallisuus- ja liikkumispalvelut sekä muut aineen, elektronien, ääniaaltojen yms. liikkumiseen perustuvat palvelut. Talotekniikka muodostuu teknisistä järjestelmistä, laitteista ja palveluista. Tämä julkaisu esittelee näkemyksen talotekniikan kehityslinjoista ja markkinoista. Talo-tekniikkaklusterin markkinoita tarkastellaan suomalaisten toimijoiden näkökulmasta. Markkinoita kuvataan kotimaan rakentamisessa, niin uudis- kuin korjausrakentamisessa (jälkimarkkinat). Talotekniikka-alan kansainvälisyys osoitetaan ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin määrän, kohdemaiden, tuoteryhmien) ja kansainvälisten tytäryritysten volyymin avulla. Arvioidaan myös rakennusmarkkinoiden kautta tarkasteltuna, missä osissa globaalia maailmaa olisivat suomalaisten talotekniikkayritysten potentiaaliset laajentumisalueet. Näkemys talotekniikan kehityksestä tulevaisuudessa esitetään tiekarttojen muodossa. Talotekniikan tiekartta rakentuu kuudesta tiekartasta. Ensimmäinen näistä on tutkimusprojektin tulokset kiteyttävä metatiekartta. Metatiekartta on tutkimuksen "sateenvarjo", jonka alla esitetään yksityiskohtaisemmat temaattiset tiekartat. Alatason tiekarttojen teemoja on neljä, itse tiekarttoja on viisi. Ensimmäinen näistä on talotekniikan järjestelmien ja laitteiden tiekartta. Toinen teema on ICT ja ohjelmistot, joka koostuu verkottuneiden talotekniikkajärjestelmien ja talotekniikan elinkaaren suunnitteluprosessin tiekartoista. Kolmas alatason tiekartta käsittelee talotekniikan liityntöjä sekä rakennuksiin että infrastruktuuriin. Neljäs alatason tiekartta tarkastelee talotekniikan liiketoimintamallien ja palvelukonseptien kehitystä tulevaisuudessa. Tällä hetkellä talotekniikka perustuu pääosin eri toimittajien tuottamiin teknologiavetoisiin erillisratkaisuihin, joista eri suunnittelijat kokoavat talokohtaiset järjestelmät. Laitteet eivät juuri kommunikoi keskenään eivätkä ole keskenään yhteensopivia. Talotekniikan markkinat ovat pirstoutuneet hyvinkin erikoistuneisiin aloihin. Markkinoiden toimintaperiaate perustuu pääosin osaoptimointiin. Palveluliiketoimintamallit eivät ole kovinkaan kehittyneitä. Lyhyellä aikavälillä (1-5 vuodessa) talotekniikan teknologiassa korostuvat erityisesti modulaarinen talotekniikka, matalaeksergiatekniikka, matalaenergiarakentaminen, tuotemallintaminen ja muu ICT sekä mittaus- ja anturiteknologia. Tuotteissa ja ratkaisuissa korostuvat eri tavoin paketoidut ja konseptoidut käyttäjälähtöiset palvelut, häiriöttömän korjauksen ratkaisut sekä integroidut käyttöliittymät ja muut integroidut toteutukset. Talotekniikan markkinatoiminnassa korostuvat erilaisten palvelukonseptien kehittäminen ja tarjonta. Pitkän aikavälin (5-15 vuotta) teknologioissa korostuvat tuotemalliteknologian soveltaminen, matalaeksergiatekniikka, integroitu infrastruktuuri sekä anturiverkkojen ja uusien materiaalien hyödyntäminen. Tuoteratkaisut korostavat integroituja ja käyttäjälähtöisiä palveluja, jotka kootaan keräämällä tarvittava tietoa langattomista laitteista ja joita tuetaan huomaamattomilla ja mukautuvilla käyttöliittymillä. Kokonaistoimitukset ja palvelukokonaisuudet ovat markkinoiden keskeiset toimintaideat. Kilpailuetua luova liiketoimintamalli perustuu kiinteistön palvelukyvyn ja tuottavuuden hallintaan.

  KW - construction engineering

  KW - building services

  KW - trends

  KW - markets

  KW - roadmaps

  KW - foresight

  KW - networking

  KW - life-cycle assessment

  KW - market potential

  KW - future

  KW - globalisation

  KW - product models

  M3 - Report

  SN - 978-951-38-6910-6

  T3 - VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes

  BT - Talotekniikan kehityslinjat

  PB - VTT Technical Research Centre of Finland

  CY - Espoo

  ER -

  Paiho S, Ahlqvist T, Lehtinen E, Laarni J, Sipilä K, Ala-Siuru P et al. Talotekniikan kehityslinjat: Teknologiat ja markkinat. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland, 2007. 122 p. (VTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes; No. 2379).