Talvi kaupunkisuunnittelun lähtökohtana

Translated title of the contribution: Winter as a basis for town planning

Kari Rauhala, Kristina Uski

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Talvikaupunki-käsite on viime aikoina alkanut voimakkaasti levitä pohjoisten alueiden kaupunkisuunnittelussa. Myös Pohjoismaissa ja meillä Suomessa on tähän suunnittelunäkökulmaan nyt alettu kiinnittää tietoisemmin huomiota. Talvikaupunkikäsitteellä voidaan laajasti ottaen ymmärtää talviolojen kokonaisvaltaista huomioonottamista kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Talvea ja sen synnyttämiä ongelmia pohjoisten kaupunkien elämälle voidaan analysoida tarkemmin lähtemällä liikkeelle siitä, miten ihminen kokee ympäristönsä ja vaikuttaa siihen. Määrittämällä tältä pohjalta kaupunkisuunnittelun tavoitteet sekä vastaavasti talven aiheuttamat haitat ja hyödyt elämiselle pohjoisessa voidaan talvikaupunki-käsitettä pyrkiä systemaattisesti kartoittamaan. Valokatteiset tilat muodostavat tällä hetkellä konkreettisimman ja näkyvimmän tavan ratkaista talven synnyttämiä ongelmia kaupunkielämälle pohjoisessa. Niiden rakentaminen onkin viime aikoina laajasti levinnyt etenkin Pohjois-Amerikassa, mutta myös Euroopassa. Lähtökohtana ovat kuitenkin useimmiten olleet liiketaloudelliset periaatteet, jolloin muut näkökohdat ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Eräänä ongelmana valokatteisissa tiloissa on mm. se, että ne muodostavat yksityisten ja julkisten tilojen väliin puolijulkisia kaupunkitiloja, jotka voivat aiheuttaa epäselvyyttä tilan käyttöoikeuden ja valvonnan suhteen. Lisäksi olemassa olevien korttelien sisäpihojen ja erityisesti katutilojen kattaminen voi merkittävästi muuttaa itse kaupunkikuvaa. Suojatun kaupunkitilan rakentamisen ja käytön periaatteet liittyvätkin samalla myös laajempaan keskusteluun kaupunkikeskustojen nykyisistä kehitystrendeistä. Valokatteisille tiloille voidaan määritellä omat toiminnalliset, laadulliset, taloudelliset ja tekniset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet riippuvat oleellisesti siitä, minkälaisten tilojen yhteyteen katetut tilat rakennetaan. Laadullisia tavoitteita ovat mm. toimintojen häiriöttömyys, orientoituvuus ja tilan viihtyisyys. Käytännössä kattaminen yleensä lisää energiankulutusta, koska tilaa on viihtyisyyssyistä talvella lämmitettävä. LVI-ratkaisut muodostavat suurimmat valokatteisiin tiloihin liittyvät tekniset ongelmat. Suomessa valokatteisten tilojen rakentamiseen liittyy monia juridisia määräyksiä, jotka on alun perin tarkoitettu ohjaamaan tavanomaista rakentamista. Jotkut näistä määräyksistä selvästi rajoittavat uudenlaisten tilojen suunnittelua ja vaatisivat korjauksia ja täsmennyksiä. Paitsi valokatteisia tiloja rakentamalla voidaan talven vaikutukset ottaa kaupunkisuunnittelussa huomioon myös monilla muilla tavoin. Vaikutukset voidaan jakaa osatekijöihin, joita ovat kylmyys, tuulet, lumi ja jää sekä auringonsäteilyn vähyys. Näiden suhteen voidaan kehittää erikseen pienimuotoisempia osaratkaisuja.
Translated title of the contributionWinter as a basis for town planning
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages138
ISBN (Print)951-38-3689-4
Publication statusPublished - 1990
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1119
ISSN0358-5085

Keywords

  • urban planning
  • weather
  • winter
  • municipalities
  • experimentation
  • construction
  • glass

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Winter as a basis for town planning'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this