Talviajan nopeudet ja raskas liikenne

Translated title of the contribution: Speeds during wintertime and heavy vehicles

Harri Peltola, Riikka Rajamäki, Mikko Malmivuo

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Suomessa on jo monien vuosien ajan käytetty talviaikaan alennettuja nopeusrajoituksia, ja niiden on todettu parantaneen merkittävästi liikenneturvallisuutta. Konginkankaalla tapahtunut linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän välinen suuronnettomuus 19.3.2004 johti siihen, että LVM päätti seitsemästä toimenpiteestä vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Toimenpiteistä kaksi koski talviajan nopeuksia; päätettiin nimittäin arvioida nykyisen talviajan nopeuskäytännön muutostarpeet, sekä selvittää pitkien perävaunuyhdistelmien talvikauden 70 km/h nopeusrajoituksen vaikutukset.

  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda mahdollisimman kattavaa raskaiden autojen turvallisuuteen ja nopeuksiin liittyvää taustatietoa, jota tarvitaan arvioitaessa tie- ja ajoneuvokohtaisia talvinopeusrajoituksia. Tietolähteinä käytettiin Tiehallinnon tie- ja onnettomuusrekistereitä ja liikenteen automaattista mittausjärjestelmää, sekä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien aineistoa.

  Tieryhmien välillä on suuria riskieroja, mutta onnettomuudet eivät näyttäisi painottuvan erityisen voimakkaasti talvikauteen missään tieryhmässä tai kunnossapitoluokassa. Ympäri vuoden 100 km/h rajoitukselle jätetyillä tienkohdilla talvikauden onnettomuusriski näyttäisi kuitenkin olevan selvästi kesäkauden riskiä suurempi, mikä viittaa siihen, että turvallisuutta voitaisiin parantaa alentamalla myös näiden teiden nopeusrajoitukset talvikuukausiksi 80 km/h:iin.

  Valtaosa kevyiden ja raskaiden autojen kohtaamisonnettomuuksista tapahtuu kevyemmän ajoneuvon ajauduttua vastaantulevan kaistalle, ja siksi keskeisenä turvallisuuden parantamiskeinona tulisi olla suistumisten estäminen joko vaikuttamalla myös kevyiden autojen nopeuksiin tai erottelemalla ajosuunnat toisistaan. Selvityksessä ei ole tullut esille seikkoja, jotka puoltaisivat pelkästään pitkille perävaunuyhdistelmille asetettavaa talviajan 70 km/h nopeusrajoitusta, mutta on syytä huomata, että tässä selvityksessä ei ole tarkasteltu talviajan 70 km/h rajoituksen mahdollisia vaikutuksia perävaunullisten kuorma-autojen ajodynamiikkaan.
  Translated title of the contributionSpeeds during wintertime and heavy vehicles
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherLiikenne- ja viestintäministeriö
  Number of pages86
  ISBN (Electronic)952-201-219-X
  ISBN (Print)952-201-218-1
  Publication statusPublished - 2004
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesLiikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja
  Number67/2004
  ISSN1457-7488

  Keywords

  • speed limits
  • traffic safety
  • winter time

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Speeds during wintertime and heavy vehicles'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this