Talvimerenkulun onnettomuudet 2011–2018

  Research output: Book/ReportReport

  184 Downloads (Pure)

  Abstract

  Työn tavoitteena oli selvittää tiedossa olevat onnettomuudet, jotka liittyvät nimenomaan talvimerenkulkuun, eli joihin jääpeite, jäänmurtajien kanssa toimiminen ja talviolosuhteet ovat vaikuttaneet. Tämän lisäksi onnettomuustilastoja verrattiin mahdollisuuksien mukaan kesäkaudentilastoihin, jotta voitiin arvioida talviliikenteen vaikutusta turvallisuuteen. Vesiliikenneonnettomuustilastoissa ja -selvityksissä ei yleensä ole eritelty jääpeitteisen ajanjakson onnettomuuksia. Jääolosuhteet ovat varsin harvoin pääasialliseksi ilmoitettu syy tilastoituihin onnettomuuksiin. Huviveneonnettomuudet jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelu rajattiin käsittämään Suomen aluevesillä ja lähialueilla talvina 2010–11…2017–18 tapahtuneet onnettomuudet. Jäänmurtajien toiminta-alue ulottuu aluevesirajan ulkopuolelle, mistä syystä tarkastelua ei rajattu tarkasti Suomen aluevesiin. Lähteenä käytettiin Trafin tilastoja vesiliikenneonnettomuuksista sekä Liikenneviraston tilastoja avustusrajoituksista ja jäänmurtaja-avustuksista. Jäätilanne eri talvina vaihtelee huomattavasti, eikä ole yhtä yksittäistä tekijää tai mittaria, joka kuvastaisi avustusten tarvetta. Siihen vaikuttavat talven pituus, jääpeitteen laajuus sekä jäätilanteen vaikeus. Tarkastelujakson aikana vuosina 2011–2018 talvimerenkulussa sattui jäätilanteesta tai jäistä johtuneita onnettomuuksia yhteensä 36 kappaletta. Talvimerenkulun onnettomuudet liittyivät usein yhteentörmäyksiin jäänmurtajan kanssa avustustilanteessa. Merionnettomuusilmoitusten mukaan kaikkiaan 36 jäätilanteesta tai jäistä johtuneista onnettomuudesta 29 oli yhteentörmäyksiä toisen aluksen kanssa ja näistä 25 tapauksessa oli jäänmurtaja toisena osallisena. Tilastoista löytyvät vain ne tapaukset, joista on tehty merionnettomuusilmoitus ja todennäköisesti hinauksissa on lisäksi tapahtunut paljon pieniä vaurioita. Potkurivaurioita tai muita alukseen tulleita jäävaurioita on suhteellisen harvoin, mitä voitaneen pitää viitteenä avustusrajoitusten ja jääluokkamääräysten onnistuneisuudesta.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  Number of pages34
  ISBN (Electronic)978-952-311-279-7
  Publication statusPublished - 26 Nov 2018
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTrafin tutkimuksia
  Number12

  Keywords

  • talvimerenkulku
  • onnettomuus
  • jää
  • tilasto

  Cite this