Tanskan tielaitoksen käyttämän matka-aikaennustemallin soveltuvuus Suomeen

Translated title of the contribution: Suitability of the travel time prediction model used by the Danish Road Administration in Finland

Satu Innamaa, Anne Silla

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tiehallinnon liikenteen hallinnan toimintalinjojen mukaan Tiehallinto tuottaa ajantasaisen tiedon ja ennusteen ruuhkautumisherkkien tieosien liikenteen sujuvuudesta vuoteen 2008 mennessä. Tanskan tielaitos käyttää lyhyen aikavälin matka-aikaennusteita osana liikenteenhallintajärjestelmää erittäin vilkkaalla moottoritiellä M3 Kööpenhaminan ympäristössä. Tanskan tielaitoksen soveltama malli on regressiomalli ja se perustuu ennustehetkeä edeltäneiden ajanjaksojen matka-ajan minuuttikeskiarvojen ja vastaavien historiakeskiarvojen erotuksiin. Hankkeen tavoitteena oli selvittää Tanskan tielaitoksella käytössä olevan matka-ajan ennustemallin sopivuutta Suomen olosuhteisiin. Arvio perustui testimalleihin, jotka tehtiin Tiehallinnon matka-aikajärjestelmästä kootuilla matka-aika-aineistoilla. Tutkimus perustui kahteen erityyppiseen kohteeseen: Kehä I edusti kaupunkiseutujen vilkasliikenteisiä väyliä ja Lahden ja Heinolan välinen tieosuus valtatiellä 4 lomaliikenteen ruuhkauttamia päätiejaksoja. Mallit muodostettiin Tanskan tielaitoksen käyttämää mallia mukaillen. Mallit tehtiin kuitenkin mm. kattamaan pelkkien ruuhka-aikojen sijaan koko vuorokausi ja kaikki viikonpäivät. Lisäksi ennustesuureeksi valittiin matka-ajan mediaani Tanskassa käytetyn keskiarvon sijaan. Mallin tekoon ja testaukseen käytettiin eri aineistoja. Testiaineiston mukaan 15 minuutin ennustemalli kykeni ennustamaan sujuvan liikenteen oikein 96–99-prosenttisesti Otaniemi–Perkkaa-tiejaksoa lukuun ottamatta, jossa osuus oli 83 prosenttia. Oikein ennustettujen osuus laski sujuvuuden alentuessa. Tutkimuksessa kokeiltiin kahta erimittaista ennustejaksoa: 15 ja 30 minuuttia. Ruuhkaliikenteessä oikein tehtyjen 15 minuutin ennusteiden osuus oli tiejaksosta riippuen 5–9 prosenttiyksikköä parempi kuin 30 minuutin ennusteilla. Ennustemalli vaikutti soveltuvan parhaiten tiejaksoille, joilla oli säännöllisesti voimakas ruuhka. Tanskan tielaitoksen soveltaman mallin kaltaista viimeisiin mittauksiin ja historiakeskiarvoihin perustuvaa regressioyhtälöpohjaista matka-aikaennustetta suositellaan käytettävän lyhyillä tiejaksoilla, joilla on säännöllinen voimakas ruuhka tai vaihtoehtoisesti aina sujuva liikenne. Lisäksi suositellaan, että mallit tehdään viiden minuutin mediaaneihin perustuviksi. Jos minuuttimediaania kuitenkin halutaan käyttää, suositellaan aineiston suodatusmenetelmää kehitettävän. Suosituksena on myös, että ennusteiden laatua arvioidaan sujuvuusluokittain.
  Translated title of the contributionSuitability of the travel time prediction model used by the Danish Road Administration in Finland
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherTiehallinto
  Number of pages74
  ISBN (Print)951-803-729-9
  Publication statusPublished - 2006
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesTiehallinnon selvityksiä
  Number26/2006
  ISSN1457-9871

  Keywords

  • forecasts
  • modelling
  • test
  • evaluation
  • highway
  • transport

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Suitability of the travel time prediction model used by the Danish Road Administration in Finland'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this