Tapaturmatutkimusmallin jatkokehitys ja kokeilu nahka- ja muovitehtaassa

Timo Porraskorpi, Pekka Maijala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Vuonna 1982 valmistui teollisuuden käyttöön tarkoitettu tapaturmatutkimusmalli. Tässä tutkimuksessa tapaturmamallia kehitettiin edelleen ja suunniteltiin siihen perustuva tutkimusmenetelmä. Suun-nittelun lähtökohdaksi tarkasteltiin raportin alussa tapaturmatutkimuksen teoriaa. Tavoitteena oli toimiva ja helppokäyttöinen menetelmä nahka- ja muovitehtaan oman henkilökunnan käyttöön. Tutkimusmenetelmä soveltuu kaikkien tapaturmien, ammattitautitapausten ja vaaratilanteiden tutkimiseen. Osana tutkimusmenetelmää suunniteltiin tapaturmatutkimuslomake tapaturmasta saatavien tietojen keräämiseksi sekä torjuntatoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Tutkimuksen tueksi kehitettiin nahka- ja muoviteollisuuden erityispiirteet huomioon ottavia tarkistuslistoja. Kehitetyn tutkimusnenetelmän avulla tehtyjä tapaturmaselvityksiä seurattiin kohdeyrityksissä vuoden ajan. Kehitetty tapaturmatutkimusmenetelmä osoittautui käyttökelpoiseksi työnjohtajan ja työsuojeluvaltuutetun tai -asiamiehen apuvälineeksi. Tapaturmaan vaikuttaneita tekijöitä on tunnistettu huomattavasti aiempaa enemmän. Menetelmä on myös tuottanut runsaasti toteuttamiskelpoisia toimenpide-ehdotuksia. Toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ovat yleensä olleet erittäin vähäiset ja ne on voinut toteuttaa pääasiassa työnjohtaja. Tapaturmatutkimustulosten jatkokäsittelemiseksi perustettiin yrityksiin työvaliokunta, joka on tehnyt päätökset lopullisista ja pidemmällä aikavälillä toteutettavista toimenpiteistä. Sattuneista tapaturmista saatavaa tietoa on uuden menettelytavan avulla pystytty hyödyntämään huomattavasti aiempaa tehokkaammin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages130
ISBN (Print)951-38-2405-5
Publication statusPublished - 1985
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number504
ISSN0358-5085

Keywords

  • leather industry
  • plastics industry
  • occupational safety
  • accidents
  • investigations
  • methods

Cite this