Tasomaiset äänilähteet virtaavassa väliaineessa

Seppo Uosukainen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedingsProfessional

Abstract

JMC-menetelmän mukaiset aktuaattorit koostuvat monopoli- ja dipolilähteistä. Tasomaiset monopoli- ja dipolilähteet sekä niiden lähdevoimakkuudet on määritelty fluidille, jossa on tasainen staattinen virtaus. Lisäksi on määritelty lähdevoimakkuudet, joita tarvitaan JMC-menetelmän soveltamisesssa edellä esitetyissä olosuhteissa. Sekä lähdevoimakkuuksien määritelmät että JMC-menetelmän edellyttämät läh-devoimakkuudet riippuvat virtauksen Machin luvusta. Virtaamattomassa väliaineessa tasomaisen mono-polin voimakkuutta voidaan luonnehtia hiukkasnopeuden epäjatkuvuudella ja dipolin voimakkuutta äänenpaineen epäjatkuvuudella lähdepinnalla. Virtauksellisessa väliaineessa ko. lähdetyyppien voimak-kuutta voidaan luonnehtia ns. aeroakustisen nopeuden ja aeroakustisen paineen epäjatkuvuudella, jotka kumpikin ovat funktioita sekä akustisesta äänenpaineesta, hiukkasnopeudesta että virtausnopeudesta. Monopoli ja dipoli säteilevät virtauksen läsnä ollessa äänenpainetta ja hiukkasnopeutta heikommin vir-taussuuntaan kuin sitä vastaan. Tarkastelun perustana on esitetty akustiikan perusyhtälöt ja energiatasapainoyhtälöt sekä niiden perus-teella määritetty aeroakustisten kenttäsuureiden lisäksi intensiteetti ja energiatiheys virtaavassa väliain-eessa. Viimeksi mainittujen määritelmät poikkeavat virtaamattoman väliaineen vastaavista ollen myös funktioita virtauksen Machin luvusta. Akustinen intensiteetti on mainitujen aeroakustisten kenttäsuurei-den tulo ja akustinen energiatiheys sisältää kineettisen ja potentiaalienergian lisäksi sekä äänenpaineesta, hiukkasnopeudesta että virtausnopeudesta riippuvan lisätermin.
Original languageFinnish
Title of host publicationAkustiikkapäivät 2001
Place of PublicationEspoo
PublisherAkustinen Seura ry
Pages99-108
Number of pages10
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD3 Professional conference proceedings
EventAkustiikkapäivät 2001 - Espoo, Finland
Duration: 8 Oct 20019 Oct 2001

Conference

ConferenceAkustiikkapäivät 2001
Country/TerritoryFinland
CityEspoo
Period8/10/019/10/01

Cite this