Tasoristeysten onnettomuusennusteet: Onnettomuusmallien päivitys 2019

Translated title of the contribution: Estimation of the number of accidents at level crossing: Update of accident prediction models in 2019

Harri Peltola, Anne Silla

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tavoitteena oli kehittää tasoristeyksissä tapahtuvien onnettomuuksien ennustemenetelmää. Sitä varten tarkasteltiin autoliikenteen käytössä olevien tasoristeysten turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja vertailtiin erilaisia onnettomuusmalleja sekä niiden perusteella tuotettuja onnettomuusennusteita.
Nykyään käytössä olevassa Tarva LC -arviointiohjelmassa tasoristeysten onnettomuusennusteet perustuvat 19 vuoden onnettomuushistorian ja seitsemän muuttujan avulla laaditun onnettomuusmallin tietojen yhdistämiseen. Ennusteiden on todettu kuvaavan hyvin tasoristeysten välillä olevia eroja onnettomuusalttiudessa.
Autoliikenteen tasoristeyksissä tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärän mallintaminen aloitettiin tarkastelemalla mallinnukseen käytettävissä olevia muuttujia sekä niiden yksittäisvaikutuksia onnettomuusriskiin tasoristeykseen saapuvaa tieajoneuvoa kohti. Keskeisimpiä onnettomuusriskiin vaikuttavia tekijöitä olivat varoituslaitteiden olemassaolo, sekä auto- ja junaliikenteen vuorokausiliikennemäärä. Näiden tekijöiden perusteella laaditun perusmallin avulla tarkasteltiin muiden tekijöiden vaikutusta tasoristeyksen onnettomuusriskiin. Laskentojen tuloksia voidaan käyttää tasoristeysten turvallisuuden parantamistoimenpiteiden suuntaamisen tausta-aineistona.
Tarkastelujen perustella Tarva LC:ssä ehdotetaan kevään 2020 päivityksestä alkaen käytettäväksi onnettomuusmallia, joka perustuu kymmenen vuoden onnettomuusaineistoon. Ehdotettavassa tasoristeysonnettomuuksien riskiä saapuvaa tieajoneuvoa kohti kuvaavassa mallissa muuttujina ovat tasoristeyksen varoituslaitteet yhdessä näkemäpuutteiden kanssa, tieluokka sekä tasoristeyksessä kulkevien autojen ja junien määrä vuorokaudessa. Ehdotettavalla mallilla on hyvä selitysaste ja muuttujien tilastollinen merkitsevyys. Mallin valintaan vaikuttivat mallinnuksissa vakaana pysyvät muuttujien vaikutukset, selkeä tulkinta ja loogisuus. Samaa mallirakennetta ja muuttujia ehdotetaan käytettäväksi sekä kaikille onnettomuuksille että Euroopan unionin rautatieviraston (ERA) määritelmän mukaisille merkittäville onnettomuuksille.
Translated title of the contributionEstimation of the number of accidents at level crossing: Update of accident prediction models in 2019
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Number of pages30
ISBN (Electronic)978-952-317-756-7
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVäyläviraston julkaisuja
Number3/2020
ISSN2490-0745

Keywords

  • tasoristeykset
  • turvallisuus
  • onnettomuudet
  • mallinnus
  • ennusteet

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Estimation of the number of accidents at level crossing: Update of accident prediction models in 2019'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this