Tasoristeysten turvallisuus Joensuu-Uimaharju-rataosuudella

Jouni Hytönen, Tapio Ahonen, Antti Seise

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kesäkuussa 2003 tarkastettiin rataosuudella Joensuu–Uimaharju kaikki 42 radan ja tien tasoristeystä. Etäisyysmittarilla mitattiin näkemät tieltä radalle tien molemmista lähesty-missuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin vasem-malle ja oikealle radalle päin ja tasoristeystä kohti useammalta etäisyydeltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Varoituslaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia kirjattiin muistiin. Tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimen-pidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteuttamisajankohdan perusteella kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin halpoja ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näkemäraivauksia ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. Jo ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimenpitei-tä, kuten varoituslaitteiden ja korvaavien teiden rakentamisia. Kolmas vaihe sisältää tasoristeyksen lopullisesti poistavia toimenpiteitä kuten eritasoristeysten rakentamisia. Kolmannen vaiheen toteutuessa Joensuu–Uimaharju-rataosuudelle jää 23 tasoristeystä, joista kymmenessä on puomit ja yhdessä tasoristeysvalo.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages47
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE2207/04

Cite this