Tasoristeysten turvallisuus Kerava-Sköldvik-rataosalla

Matti Anila, Jouni Hytönen, Erkki Ritari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kerava–Sköldvik-rataosalla (28 km) inventoitiin huhtikuussa 2001 kaikki 18 tasoristeystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lähestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä suoraan eteen, vasemmalle ja oikealle radalle useammalta etäisyydeltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin turvalaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perus-teella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteuttamisajankohdan perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin halpoja ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näke-märaivauksia. Jo ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen ainoa suositus koski asfaltoidun tien odotustasanteen kunnostusta. Kolmas vaihe sisältää tasoristeyksen lopullisesti poistavan toimenpiteen: eritasoristeyksen rakentamisen. Kolmannen vaiheen toteutuessa Kerava–Sköldvik-rataosalle jää 17 tasoristeystä, joissa 16:ssa on puomit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages71
Publication statusPublished - 2001
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE3171

Cite this