Tasoristeysten turvallisuus Laurila-Kolari -rataosalla

Tapio Ahonen, Antti Seise, Erkki Ritari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Laurila–Kolari-rataosalla (201,4 km) tarkastettiin elo-syyskuussa 2004 yhteensä 281 taso-risteystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lähestymis-suunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä vasemmalle ja oikealle radalle päin 8 metrin etäisyy-deltä sekä tasoristeystä kohti useammalta etäisyydeltä. Lisäksi otettiin valokuvat radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista junan lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin varoituslaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perusteella laa-dittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteutta-misajankohdan perusteella kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin edullisia ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näkemäraivauksia, tasoristeysten poistamisia ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitet-tävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimenpiteitä, kuten tasoristeyksen poistami-nen ja korvaavan tien rakentaminen, puolipuomilaitoksen asentaminen sekä päällystetyn tien odotustasanteiden kunnostaminen. Kaikkien suositusten toteutuessa Laurila–Kolari-rataosalle jää 131 tasoristeystä, joista 22:ssa on puomit, yhdessä tasoristeysvalo ja kol-messa tasoristeysportaali
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages727
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE4350/04

Keywords

  • level crossing
  • railway safety
  • sight distance
  • fange groove

Cite this