Tasoristeysten turvallisuus Niirala-Säkäniemi-rataosalla

Jouni Hytönen, Tapio Ahonen, Antti Seise

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Kesäkuussa 2003 tarkastettiin rataosalla Niirala–Säkäniemi kaikki 15 radan ja tien taso-risteystä. Etäisyysmittarilla mitattiin näkemät tieltä radalle tien molemmista lähestymis-suunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä vasem-malle ja oikealle radalle päin ja tasoristeystä kohti useammalta etäisyydeltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Varoituslaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia kirjattiin muistiin. Tehtyjen mittausten ja havaintojen perusteella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimen-pidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteuttamisajankohdan perusteella kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin halpoja ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näkemäraivauksia ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. Jo ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimenpiteitä, kuten taso-risteysvalon asentaminen ja korvaavan tien rakentaminen. Toisen vaiheen toteutuessa Niirala–Säkäniemi-rataosalle jää 12 tasoristeystä, joista kuudessa on puomit ja yhdessä tasoristeysvalo.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE776/04

Cite this