Tasoristeysten turvallisuus Pieksämäki-Joensuu -rataosalla

Tapio Ahonen, Jouni Hytönen, Antti Seise

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Pieksämäki–Joensuu-rataosuudella (182 km) tarkastettiin toukokuussa 2003 kaikki radan ja tien 113 tasoristeystä. Tarkastettu rataosuus muodostuu kolmesta rataosasta: Pieksämäki–Huutokoski (31,0 km, 13 tasoristeystä), Huutokoski–Viinijärvi (118,6 km, 77 tasoristeystä) sekä Joensuu–Viinijärvi (32,3 km, 23 tasoristeystä). Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lähestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä vasemmalle ja oikealle radalle päin ja tasoristeystä kohti useammalta etäisyydeltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin turvalaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Kaikille vartioimattomille ajokelpoisille tasoristeyksille tehtiin ylitysaikalaskelmat pituuskaltevuustietojen perusteella. Laskenta-ajoneuvoina olivat henkilöauto, kaksiakselinen kuorma-auto ja 25,25 m pitkä ajoneuvoyhdistelmä. Ylitysaikoja verrattiin näkemän puitteissa laskettuihin junan ajoaikoihin pisimmästä näkemästä tasoristeykseen. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perusteella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteuttamisajankohdan perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin edullisia ja no-peasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näkemäraivauksia, sorateiden odotustasanteiden kunnostamista, nopeusrajoituksia junalle, ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia sekä tasoristeysten poistamista. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimenpiteitä, kuten puolipuomilaitoksen asentaminen, tasoristeysvalon asentaminen, päällystetyn tien odotustasanteiden leventäminen sekä korvaavan tien rakentaminen. Toisen vaiheen toteutuessa Pieksämäki–Joensuu-rataosuudelle jää 82 tasoristeystä, joista 20:ssa on puomit, yhdessä valo- ja äänivaroituslaitos ja kahdessa tasoristeysvalo.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE154/04

Keywords

  • level crossing
  • railway safety
  • sight distance
  • fange groove

Cite this