Tasoristeysten turvallisuus Porin ympäristön rataosilla

Tapio Ahonen, Jouni Hytönen, Antti Seise

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Pori–Mäntyluoto-, Mäntyluoto–Tahkoluoto-, ja Pori–Ruosniemi-rataosilla (pituu-det 20, 10 ja 5 km) tarkastettiin toukokuussa 2003 kaikki radan ja tien 46 tasoris-teystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lähes-tymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskalte-vuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valo-kuvattiin tieltä suoraan eteen, vasemmalle ja oikealle radalle useammalta etäisyy-deltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin turvalaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Kaikille vartioimattomille ajokelpoisille tasoristeyksille määritettiin ylitysajat pituuskaltevuustietojen perusteella, erikseen henkilöautolle, kaksiakseliselle kuorma-autolle ja 25,25 m pitkälle ajoneuvoyhdistelmälle. Määritykset perustuvat suureen joukkoon ajosimulaattorilla tehtyjä laskelmia tien pituusprofiililtaan eri-laisissa tasoristeyksissä. Ylitysaikoja verrattiin näkemän puitteissa laskettuihin junan ajoaikoihin pisimmästä näkemästä tasoristeykseen. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perus-teella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luo-kiteltiin toteuttamisajankohdan perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin edullisia ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. nä-kemäraivauksia, nopeusrajoituksia junalle ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki tasoristeykset olisivat toimenpi-teiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliim-pia toimenpiteitä, kuten odotustasanteiden kunnostamisia ja korvaavan tien raken-tamisia. Kolmannen vaiheen toimenpiteitä ei suosituksissa ole. Toisen vaiheen toteutuessa Porin ympäristön rataosille jää 36 tasoristeystä, joista 19:ssa on puo-mit. Pori–Mäntyluoto-rataosalle jää 21 tasoristeystä, joista 11:ssa on puomit, Mäntyluoto–Tahkoluoto-rataosalle jää 8 tasoristeystä, joista 4:ssä on puomit ja Pori–Ruosniemi-rataosalle jää 7 tasoristeystä, joista 4:ssä on puomit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages48
Publication statusPublished - 2003
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE3815/03

Keywords

  • level crossing
  • railway safety
  • sight distance
  • fange groove

Cite this