Tasoristeysten turvallisuus Seinäjoki-Kaskinen-rataosalla

Tapio Ahonen, Antti Seise, Erkki Ritari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Seinäjoki–Kaskinen-rataosalla (114.5 km) tarkastettiin syyskuussa 2003 kaikki radan ja tien 165 tasoristeystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lähestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuu-det mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä vasemmalle ja oikealle radalle päin 8 metrin etäisyydeltä sekä tasoristeystä kohti useammalta etäisyydeltä. Lisäksi otettiin valokuvat radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin turvalaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perusteella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteutta-misajankohdan perusteella kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin edullisia ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näkemäraivauksia, tasoristeysten poistamisia, odotustasanteiden kunnostamista ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. En-simmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toi-menpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimenpiteitä, kuten tasoristeyksen poistaminen ja korvaavan tien rakentaminen sekä puolipuomilaitoksen asentaminen. Toisen vaiheen toteutuessa Seinäjoki–Kaskinen-rataosalle jää 102 tasoristeystä, joista 31:ssä on puomit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages87
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE2208/04

Keywords

  • level crossing
  • railway safety
  • sight distance
  • fange groove

Cite this