Tasoristeysten turvallisuus Seinäjoki-Oulu -rataosalla

Tapio Ahonen, Antti Seise, Erkki Ritari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Seinäjoki–Oulu-rataosuudella (335 km) tarkastettiin elokuussa 2003 kaikki radan ja tien 114 tasoristeystä. Tarkastettu rataosa muodostuu kahdesta rataosasta: Seinäjoki–Ylivieska (213,3 km, 75 tasoristeystä), sekä Ylivieska–Oulu (122,1 km, 39 tasoristeystä). Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lähestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittarilla. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä vasemmalle ja oikealle radalle päin ja tasoristeystä kohti useammalta etäisyydeltä sekä radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin turvalaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Kaikille vartioimattomille ajokelpoisille tasoristeyksille tehtiin ylitysaikalaskelmat pituuskaltevuustietojen perusteella. Laskenta-ajoneuvoina olivat henkilöauto, kaksiakselinen kuorma-auto ja 25,25 m pitkä ajoneuvoyhdistelmä. Ylitysaikoja verrattiin näkemän puitteissa laskettuihin junan ajoaikoihin pisimmästä näkemästä tasoristeykseen. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perusteella laadittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteutta-misajankohdan perusteella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin edullisia ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. näkemäraivauksia, tasoristeysten poistamisia ja ajoneuvoryhmien ylitysrajoituksia. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksissa oli kalliimpia toimenpiteitä, kuten tasoristeyksen poistaminen ja korvaavan tien rakentaminen sekä päällystetyn tien odotustasanteiden kunnostaminen. Kolmas vaihe sisältää tasoristeyksen lopullisesti poistavia toimenpiteitä kuten eritasoristeysten rakentamisia. Kolmannen vaiheen toteutuessa Seinäjoki–Oulu-rataosuudelle jää 80 tasoristeystä, joista 53:ssa on puomit.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages252
Publication statusPublished - 2004
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE742/04

Keywords

  • level crossing
  • railway safety
  • sight distance
  • fange groove

Cite this