Tasoristeysten turvallisuus Tornio-Röyttä sekä Tornio-Tornio rajarataosilla

Tapio Ahonen, Antti Seise, Erkki Ritari

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tornio–Röyttä-rataosalla (9,2 km) sekä Tornio–Tornio raja-rataosalla (3,5 km) tarkastet-tiin syyskuussa 2004 kaikki radan ja tien 11 tasoristeystä. Näkemät tieltä radalle mitattiin etäisyysmittarilla tien molemmista lähestymissuunnista. Tasoristeysten lähialueen tien ja odotustasanteiden pituuskaltevuudet mitattiin autoon kiinnitetyllä kallistuskulmamittaril-la. Tasoristeykset valokuvattiin tieltä vasemmalle ja oikealle radalle päin 8 metrin etäisyy-deltä sekä tasoristeystä kohti useammalta etäisyydeltä. Lisäksi otettiin valokuvat radalta suoraan kohti tasoristeystä molemmista junan lähestymissuunnista. Lisäksi kirjattiin muistiin varoituslaitteiden ja liikennemerkkien olemassaolo sekä eräitä tasoristeyksen teknisiä ominaisuuksia. Tasoristeyksistä tehtyjen mittausten, havaintojen ja ylitysaikalaskelmien perusteella laa-dittiin kullekin tasoristeykselle toimenpidesuositukset. Toimenpiteet luokiteltiin toteutta-misajankohdan perusteella kahteen vaiheeseen. Ensimmäiseen vaiheeseen suositeltiin edullisia ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, mm. kannen uusimisia, näkemäraivauksia ja odotustasanteiden kunnostamista. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli, että kaikki jäljelle jääneet tasoristeykset olisivat toimenpiteiden jälkeen turvallisesti ylitettävissä. Toisen vaiheen suosituksia esitettiin vain yhteen kohteeseen, johon suositeltiin tasoriste-yksen poistamista ja korvaavan tien rakentamista. Jos kaikki tarkastetuille rataosille esite-tyt suositukset toteutetaan, jää tarkastetuille rataosille kahdeksan tasoristeystä, joista vii-dessä on puomilaitos.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages61
Publication statusPublished - 2005
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberRTE4352/04

Keywords

  • level crossing
  • railway safety
  • sight distance
  • fange groove

Cite this