Tavarakuljetusten riskinarviointityökalun kehittäminen

Veli-Pekka Kallberg, Risto Tuominen, Tony Rosqvist, Ari Sirkiä, Erkki Kotikunnas, Antti Seise

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Elinkeinoelämän kuljetusten riskianalyysi -projektin (EKRA) toisessa vaiheessa kehitettiin tavarankuljetusten riskinarviointityökalun alustava versio projektin ensimmäisessä vaiheessa kuvatun menetelmän perusteella. Lopullisena tavoitteena oleva työkalu toimii mikrotietokoneella ja se soveltuu yksittäisen kuljetuksen tai kuljetusketjun turvallisuuden arviointiin, erilaisten kuljetusten turvallisuuden ver-tailuun, laajempien yrityskohtaisten tai alueellisten kuljetuskokonaisuuksien riski-en arviointiin sekä kuljetustapoja, -reittejä tai muita järjestelyjä koskevien muu-tosten turvallisuusvaikutusten arviointiin. Tässä vaiheessa kehitetty alustava pro-totyyppi kuvaa hyvin lopullisena tavoitteena olevan työkalun toimintaa, vaikka se ei kaikilta ominaisuuksiltaan täysin vastaa lopullisena tavoitteena olevaa työkalua. Henkilövahinkojen riskit arvioidaan onnettomuustilastoihin ja liikennesuoritetie-toihin perustuvalla Bayesilaisella menetelmällä ja siinä otetaan huomioon onnet-tomuuksien tapahtumisen todennäköisyys ja seurausten vakavuus. Riskeissä voi-daan ottaa huomioon sekä liikenteessä että tavaran kuormauksessa, purkamisessa ja mahdollisissa muissa kuljetukseen liittyvissä käsittelyissä tapahtuvat onnetto-muudet. Riskin suuruuteen vaikuttavat kuljetustapa (auto, juna, laiva), kuljetusvä-line, matkan pituus, väylän ominaisuudet, vuoden- ja vuorokaudenaika, viikon-päivä sekä keli. Työkalu hyödyntää karttaliittymiä ja sen käyttö on erilaisiin va-likkoihin tukeutuvan rakenteen ansiosta helppo oppia.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages65
  Publication statusPublished - 2005
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Tutkimusraportti
  Number4739/05

  Cite this