TBT-BAT MANUAL: Organotinapitoisten sedimenttien ruoppaus ja käsittely

Pasi Vahanne (Editor), Elina Vestola (Editor)

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä julkaisussa esitetään menettelytapaohje organotinayhdisteillä pilaantuneiden sedimenttien ruoppaamiseksi ja ruoppausmassojen käsittelemiseksi sekä em. toimenpiteistä aiheutuvien riskien arvioimiseksi ja riskinhallintatoimenpiteiden optimoimiseksi. Ohjetta voidaan hyödyntää soveltuvin osin myös muilla haitta-aineilla pilaantuneiden sedimenttien käsittelyssä. Ohjeessa keskitytään uudis- ja kunnossapitoruoppausten yhteydessä tehtäviin pilaantuneen sedimentin ruoppauksiin Suomessa. Lähtökohtana on pidetty pilaantuneisuutta ja siitä aiheutuvia erityisvaatimuksia ruoppaushankkeiden toteuttamisessa. Ohjetta ei ole tarkoitettu suuruusluokaltaan pieniin ns. mökkiruoppauksiin. Kutakin ruoppaus- ja läjityshanketta koskevat ratkaisut tehdään aina tapauskohtaisten tekijöiden ja harkinnan perusteella jo pelkästään siitä syystä, että kohteiden koko ja hankkeiden ympäristövaikutukset vaihtelevat erittäin paljon. Yleisellä tasolla ruoppaus- ja läjitystöissä sekä sedimenttien käsittelyssä voidaan kuitenkin asettaa yhteisiksi tavoitteiksi töiden suorittaminen ihmisten ja ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla kustannusvaikutukset huomioiden. Menettelytapaohjeessa huomioidaan ympäristöministeriön julkaisemassa Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa esitetyt suositukset.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages85
ISBN (Electronic)978-951-38-6901-4
ISBN (Print)978-951-38-6900-7
Publication statusPublished - 2007
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2371
ISSN1235-0605

Keywords

 • tin compounds
 • organotin
 • contaminated sediments
 • clean-up
 • dredging
 • deposition
 • remediation
 • instructions
 • risk assessment
 • risk management
 • Best Environmental Practice

Cite this