TEKBARO2012: Teknologiabarometri kansalaisten asenteista ja kansakunnan suuntautumisesta tietoon perustuvaan yhteiskuntaan

Torsti Loikkanen, Mika Nieminen, Toni Ahlqvist, Olavi Lehtoranta

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Teknologiabarometrin yksittäisiin ja yhdistettyihin indikaattoreihin perustuva osa vertaa Suomen kehitystä valittuihin vertailumaihin pidemmällä aikavälillä. Barometrin kyselyosa kartoittaa tulevaisuussuuntautuneesti eri väestöryhmien arvoja, asenteita ja näkemyksiä sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Indikaattoriosan yksittäiset ja yhdistetyt indikaattorit on koottu neljän aihealueen alle, jotka kuvaavat nyky-yhteiskunnan tyypillisiä kehitys- ja siirtymävaiheita: informaatioyhteiskuntaa, tietoyhteiskuntaa, tietämysyhteiskuntaa ja lopulta kestävään kehitykseen perustuvaa yhteiskuntaa. Kyselyosa noudattelee pääosin indikaattoriosan rakennetta antaen yhteiskunnan kehitysnäkymistä tulevaisuussuuntautuneita näkemyksiä. Teknologiabarometrin tavoitteena on vahvistaa osaamisen kehittämisen tietoperustaa, tukea ja parantaa siitä käytävää yhteiskunnallista keskustelua sekä näiden tietojen ja keskustelujen perusteella tukea opetus- ja tutkimusvoimavarojen suuntaamista koskevaa päätöksentekoa julkishallinnossa ja elinkeinoelämässä. Ratkaisut teknologioita ja osaamisia koskevassa suuntaamisessa, niihin liittyvissä priorisoinneissa sekä voimavarojen kohdentamisessa ovat ydinkysymyksiä Suomen tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Teknologiabarometrin indikaattoriosa yhdistää talous-, innovaatio- ja yhteiskuntateorioiden perusteella kehitetyn mallin avulla tieteellis-teknologista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä kuvaavaa indikaattoritietoa. Kyselyosa antaa indikaattoritietoa syventävää, sen taustalla olevaa, kansalaisten arvoja ja asenteita mittaavaa tietoa. Indikaattoritiedon perusteella on mahdollista luoda indeksilukuja, jotka kertovat millainen kansakunnan tieteellis-teknologinen tila ja yhteiskunnallinen kehitys ovat suhteessa vertailuryhmään. Indikaattorivertailuryhmä koostuu Ruotsista ja Tanskasta, Alankomaista, Saksasta ja Isosta Britanniasta sekä Yhdysvalloista ja Japanista. Kohderyhmäkyselyt tuottavat tietoa eri väestöryhmien arvoista, asenteista ja näkemyksistä suhteessa tieteellis-teknologiseen kehitykseen, siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä tieteellisteknillisen tutkimuksen asemaan, tasoon ja vaikutuksiin maassamme. Kohderyhmäkyselyjen antama tieto selittää indikaattorivertailun havaintoja ja auttaa ymmärtämään, miksi kansakunnan tieteellis-teknologinen tila on se mikä se on. Kyselyn kohderyhminä ovat nuoret, Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n jäsenet, poliittiset päättäjät sekä suurimpien teollisuusyritysten teknologiajohtajat.
  Original languageFinnish
  Number of pages111
  Publication statusPublished - 2012
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this