Tekniikan tulevaisuus: Kehityksen ennakointihankkeiden tuloksia

Jorma Lievonen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä raportissa esitellään viime vuosina eri maissa tehtyjä selvityksiä, joissa on kartoitettu tekniikan kehityksen näkymiä 20 - 30 vuoden aikavälillä. Tarkastelun kohteena ovat suuret hankkeet, joissa on selvitetty tekniikan kehitystä pikemminkin laajalla rintamalla kuin syvällisesti yksittäisiä tekniikoita. Japanin ja Saksan tutkimusten tulokset käydään tarkkaan läpi. Tulosten perusteella muodostetaan joukko skenaarioita niiltä aloilta, joilla on merkitystä Suomelle. Tekniikan ennakointihankkeiden perusteluina käytetään tavallisesti tekniikan nopeaa muutosta, kovaa kansainvälistä kilpailua kaikilla talouden sektoreilla sekä tutkimus- ja kehityshankkeiden kalleutta, mikä pakottaa suorittamaan valintoja potentiaalisesti lupaavien tutkimusalueiden joukosta. Tekniikan voimakkaiden ulkoisvaikutusten takia päätöksentekoon kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet. Vaatimukset kohdistuvat sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon että yrityksiin. Yhteiskunnan halutaan nopeutta van hyödyllisten tekniikoiden käyttöönottoa. Nopeuttamisen uskotaan mahdollistuvan toimilla, joilla kehitetään yritysten kilpailuympäristöä, käytettävissä olevaa infrastruktuuria ja työntekijöiden koulutusta. Yritysten toivotaan puolestaan ottavan entistä tarkemmin huomioon teknokraattisen päätöksenteon mahdolliset yhteiskunnalliset ja ekologiset seuraukset. Tähän mennessä toteutettujentekniikan kehityksen ennakointihankkeiden suurimpana ongelmana on ollut se, miten sovitetaan yhteen tietyllä alalla vallitseva yleinen näkemys ja joidenkin johtavien asiantuntijoiden visionääriset arviot, jotka voivat radikaalilla tavalla erota yleisestä konsensuksesta - ja osoittautua silti oikeaan osuneiksi. Toinen ongelma on aiheutunut tehtyjen selvitysten näkökulmasta. Se on ollut korostetun myönteinen: on pohdittu vain sitä, miten suotuisia kehitysmahdollisuuksien toteutumista voitaisiin nopeuttaa. Kielteisten uhkakuvien mahdollisuudet on jätetty huomiotta. Ongelmana on ollut myös l aajojen kyselytutkimusten suuritöisyys. Tuhansien asiantuntijoiden vastausten käsittelyä olisi mahdollista helpottaa soveltamalla innovatiivisesti tutkijoiden käyttämiä tietoverkkoja ja automaattista tietojenkäsittelyä. Tekniikan kehityksen ennakointia kohtaan tunnetaan suurta kiinnostusta lähes kaikissa OECD-maissa. Japanissa tieteen ja tekniikan kehityksen ennakointitutkimuksia on tehty jo vuodesta 1972 lähtien viiden vuoden välein jopa yli kahden tuhannen asiantuntijan voimin. Viimeisin, vuonna 1991 tehty kyselytutkimus toteutettiin lähes samanlaisena Saksassa. Yhdysvalloissa tekniikan kehityksen seurauksia on tarkasteltu varsinkin siitä näkökulmasta, miten maa menestyy teknologisessa kilpailussa Japanin kanssa. Britanniassa pääosin vuonna 1995 toteutettavaan tekniikan kehityksen ennakointiohjelmaan
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages78
ISBN (Print)951-38-4821-3
Publication statusPublished - 1995
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1666
ISSN1235-0605

Keywords

  • technology
  • future
  • estimating
  • forecasting
  • development
  • scenarios
  • predictions
  • surveys

Cite this