Teknillisten tutkimuslaitosten ja teknillisten korkeakoulujen innovaatiopotentiaalin mittaaminen

Translated title of the contribution: On measuring the innovation potential of technical research institutes and universities of technology

Erkko Autio, Ilkka Kauranen, Kimmo Halme

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan teknillisten tutkimuskeskusten ja teknillisten korkeakoulujen innovatiivisuutta käsitteen innovaatiopotentiaali avulla. Tässä tutkimuksessa kehitetään innovaatiopotentiaalin suuruutta kuvaavia mittareita ja sovelletaan niitä Valtion teknilliseen tutkimuskeskukseen. Innovaatiopotentiaali jaetaan tässä tutkimuksessa kahteen osaan. Nämä osat ovat ideapotentiaali ja ideoiden hyödyntämispotentiaali. Tässä tutkimuksessa hyödynnettyjä ideapotentiaalin suuruutta kuvaavia mittareita ovat muun muassa ideoita saaneiden osuus tutkimushenkilökunnasta, ideoiden määrä ideoita saanutta kohden ja ideoiden patentoimiskelpoisuutta kuvaavat arviot. Tässä tutkimuksessa hyödynnettyjä ideoiden hyödyntämispotentiaalin suuruutta kuvaavia mittareita ovat muun muassa ideoiden hyödyntämiseksi tehdyt toimenpiteet, oman yrityksen perustamista harkinneiden osuus haastatelluista, uusien yritysten syntymistiheys ja haastateltujen ideoistaan saama taloudellinen hyöty. Tässä tutkimuksessa saadut Valtion teknillistä tutkimuskeskusta koskevat tutkimustulokset ovat eräiltä osin vertailukelpoisia Yhdysvalloissa tehtyjen vastaavien tutkimusten kanssa. Tehdyt vertailut osoittavat, että VTT:ssa syntyy työntekijää kohden vähintään yhtä paljon ideoita kuin Massachusetts Institute of Technologyssakin. Uusien yritysten syntymistiheys on VTT:ssa vähintään samaa luokkaa kuin useissa yhdysvaltalaisissa tutkimuslaitoksissakin. Saatuihin tuloksiin on syytä suhtautua varauksellisesti, sillä tässä tutkimuksessa käytetty Valtion teknillistä tutkimuskeskusta koskeva tutkimusaineisto on melko pieni.
Translated title of the contributionOn measuring the innovation potential of technical research institutes and universities of technology
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-4021-2
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1288
ISSN0358-5085

Keywords

  • innovation
  • universities
  • laboratories
  • research institutes
  • comparison
  • measurement

Fingerprint

Dive into the research topics of 'On measuring the innovation potential of technical research institutes and universities of technology'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this