Tekninen hyväksyminen ja laatuvaatimukset: Hansa Renovation HARE 94 - 96: 3.3 Baltia

Sirje Vares

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  ECCS-järjestö perusti v. 1974 teknisen komitean TC 7 edistämään teräsohutlevyn käyttöä rakentamisessa. Teknisessä komiteassa on runsaan kahdenkymmenen toimintavuoden aikana työskennellyt seitsemän teknistä työryhmää, jotka ovat tuottaneet yleisohjeita ja suosituksia teräsohutlevyrakenteiden testaamisesta, mitoittamisesta, valmistamisesta ja huoltamisesta. Tällä hetkellä komiteassa TC 7 on kolme aktiivista työryhmää, joiden tehtävinä on kehittää muotolevyjen, orsiprofiilien, liittolevyjen ja teräsrunkoisten talojen suunnittelu-, valmistus-ja käyttöohjeita. Tekninen hyväksyttäminen ja laatuvaatimukset, Baltia -julkaisussa esitetään rakennustuotteiden teknisen hyväksyttämisen käytännöt Baltian maissa vuonna 1996. Sevitys on osa Hansa Renovation HARE -vientiohjelmaa, jonka päärahoittajina ovat TEKES ja Hansa Renovation HARE -vientiohjelmaan osallistuvat yritykset. Tämän selvityksen päärahoittaja on kuitenkin ympäristöministeriö. Ongelmana Baltiassa on normien, viranomaismääräysten ja hyväksyttämismenetelmien keskeneräisyys. Baltian maiden itsenäistyttyä entisessä Neuvostoliitossa käytössä olleet GOST-standardit, testaus-, tarkastus- ja sertifiointimenetelmät on haluttu muuttaa kansainvälisten mallien mukaisiksi. Lyhyestä ajasta johtuen tämä työ on vielä kesken. Sen vuoksi materiaali tätä työtä varten on kerätty pääosin haastattelemalla viranomaisia Vilnassa, Riikassa ja Tallinnassa. Näin on saatu paras tämän hetken tieto ja käytäntö sekä kehitysnäkymät.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  Number of pages51
  Publication statusPublished - 1996
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this