Teknologiaintensiiviset palvelut ja kansallinen kilpailukyky

Sakari Luukkainen, Petri Niininen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Innovaatioihin ja teknologiapolitiikkaan liittyvä taloustieteellinen tutkimus on pääasiassa keskittynyt valmistavaan teollisuuteen. Koska taloudellisen kasvun dynamiikka kuitenkin määräytyy yhä enemmän palveluiden ja teknologian kehityksen myötä, niin myös palveluinnovaatioiden merkitys talouden kilpailukyvylle korostuu.

Vain pieni osa Suomen palvelusektorista on uuden teknologian kehittämisen näkökulmasta innovatiivinen. Koko kansantalouden teknologisen kehityksen kannalta yhtä oleellista kuin teknologian tarjonnan kehitys on myös sen käyttöön liittyvät innovaatiot. Tietotekniikkainvestointien sekä kyvyn hyödyntää niitä tuottavasti tiellä on kuitenkin useita esteitä, joita voitaisiin teknologiapoliittisin toimenpitein vähentää.

Palveluilla on myös teollisuutta täydentävä välillinen rooli kansallisessa innovaatiojärjestelmässä osana teollisia klusterirakenteita, johtuen niiden luonteesta prosessoida ja välittää informaatiota. Tässä tutkimuksessa kehitettiin teoreettinen viitekehys, jonka avulla voidaan jäsentää ja arvioida tietointensiivisten palveluiden käytön vaikutusta muun talouden ja erityisesti suomalaisen teollisuuden kilpailukykyyn.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages63
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT: Teknologian tutkimuksen ryhmä. Työpapereita - Working papers
Number46
ISSN1239-0259

Cite this