Teknologian ennakointi- ja arviointikäytäntöjen kehittäminen eurooppalaisen kokemuksen pohjalta

Translated title of the contribution: Developing technology foresight and technology assessment practices on the basis of European experience

Annele Eerola, Erja Väyrynen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa tarkastellaan suomalaisia teknologian ennakointi- ja arviointikäytäntöjä tietämyksen hallinnan näkökulmasta sekä esitetään ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat 1) suomalainen teknologian ennakointi ja arviointi verrattuna muiden Euroopan maiden käytäntöihin, 2) eurooppalaisen toiminnan ja kokemusten hyödyntämismahdollisuudet Suomessa ja 3) suomalainen kehitystyö osana EU:n puitteissa tapahtuvaa kehitystyötä. Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia osallistumalla Suomessa ja EU:n piirissä meneillään olevaan teknologian ennakointi- ja arviointitoiminnan kartoitus- ja selvitystyöhön sekä jäsentämällä näissä yhteyksissä kertynyttä aineistoa sopivan teoreettisen viitekehyksen avulla. Johtopäätöksissä keskeisiksi kehitystyön haasteiksi nousevat suomalaisten avaintoimijoiden tiedon ja osaamisen kumuloituminen, moni-ilmeisen ennakointi- ja arviointitoiminnan koordinointi, yritysten ja tutkimuslaitosten strategiatyöhön joustavasti integroituvat teknologian ennakointi- ja arviointikäytännöt, ennakointi- ja arviointiprosessien ja -tulosten tarkoituksenmukainen hyödyntäminen sekä osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön teknologian ennakoinnin ja arvioinnin alueella. Viimeksi mainitut haasteet kytkeytyvät läheisesti ennakoinnin ja arvioinnin vaikuttavuuden parantamiseen. Näkökulman valintaan ovat vaikuttaneet ennakointi- ja arviointitiedon kasvava kysyntä Euroopan Unionin päätöksentekoprosesseissa sekä huoli siitä, että nykyiset ennakointi- ja arviointikäytännöt eivät riittävän tehokkaasti palvele teknologiapoliittista päätöksentekoa ja elinkeinoelämän strategiaprosesseja. Teknologian ennakointi- ja arviointitoimintaa tarkastellaan raportissa erityisesti KTM:n, Tekesin ja VTT:n näkökulmasta. Konkreettiset toimenpide-ehdotukset on laadittu nimen omaan näitä avaintoimijoita silmällä pitäen. Raportilla voi kuitenkin olla myös laajempaa kiinnostavuutta. Kehitystyön haasteita havainnollistetaan raportissa esimerkkitapausten avulla.
Translated title of the contributionDeveloping technology foresight and technology assessment practices on the basis of European experience
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages159
ISBN (Electronic)951-38-6100-7
ISBN (Print)951-38-6099-X
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Research Notes
Number2174
ISSN1235-0605

Keywords

  • technology foresight
  • technology assessment
  • technology roadmapping
  • R&D priory setting
  • technology policy

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Developing technology foresight and technology assessment practices on the basis of European experience'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this