Teknologiapolut 2050: Skenaariotarkastelu kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Antti Lehtilä, Sanna Syri, Ilkka Savolainen

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaadittavat suuret kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset tulevat mullistamaan nykyisen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan maailman energiajärjestelmän. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden ja ydinenergian käytön lisääminen ovat keskeisiä keinoja päästöjen vähentämisessä. Teknologian mahdollistamat keinot ovat merkittävä osa kokonaisuutta, jolla kasvihuonekaasupäästöjen rajoituksiin pyritään. Tässä raportissa esitellään skenaarioita Suomen kasvihuonekaasujen kustannustehokkaaksi päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2050 asti. Skenaariot on laadittu VTT:n Suomen TIMES-energiajärjestelmämallilla. Työssä arvioidaan, miten Suomi voisi erilaisissa teknologian, energiajärjestelmän ja päästökaupan kehityskuluissa vastata hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC:n) arvioon, jonka mukaan ilmastonmuutoksen tehokkaaksi hillitsemiseksi vaaditaan maailman kasvihuonekaasupäästöjen 50-85 %:n vähennys vuosisadan puoliväliin mennessä sekä EU:n tavoitteeseen päästöjen vähentämisestä 60-80 % vuoteen 2050 mennessä. Teknologian keinoja päästöjen vähentämiseksi on olemassa runsaasti kaikilla sektoreilla. Tulosten mukaan Suomessa voitaisiin vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 60-66 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä, jos päästöoikeuksien hinta on korkeintaan 80 /t(CO2-ekv.). Energian käytön tehostuminen nousee tärkeäksi tekijäksi Suomen päästöjen vähentämisessä vuoteen 2050 asti. Keskeisiä päästöjä vähentäviä tuotantoteknologioita ovat bioenergiateknologiat, tuulivoima ja ydinvoima, joiden kustannustehokas toteutumismäärä riippuu oletetusta päästökaupan hintakehityksestä, teknologian kehityksestä sekä mahdollisista muista rajoitteista. Päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönottoa hidastavat kustannukset ja investointien uusiutumisen hitaus. Esimerkiksi energiantuotantolaitosten käyttöikä on tyypillisesti 20-50 vuotta, ja rakennusten käyttöikä luokkaa 50-100 vuotta. Vuoteen 2050 mennessä myös Suomen ilmasto tulee muuttumaan tuntuvasti. Yleisten epäedullisten muutosten ohella ilmaston muuttuminen vaikuttaa vähentäen lämmitystarvetta, lisäten jäähdytystarvetta sekä lisäten ennusteiden mukaan jonkin verran tuuli- ja vesivoiman tuotantopotentiaalia.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages73
  ISBN (Electronic)978-951-38-7227-4
  ISBN (Print)978-951-38-7226-7
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2433
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • energy scenario
  • technology
  • deep emission reductions
  • climate change mitigation
  • energy use
  • energy production

  Cite this