Teknologiapolut 2050: Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa: Taustaraportti kansallisen ilmasto- ja energiastrategian laatimista varten

Ilkka Savolainen (Editor), Lassi Similä (Editor), Sanna Syri (Editor), Mikael Ohlström (Editor)

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaadittavat suuret kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset tulevat mullistamaan nykyisen pääosin fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan maailman energiajärjestelmän.Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen ovat keskeisiä keinoja päästöjen vähentämisessä. Teknologian mahdollistamat keinot ovat merkittävä osa kokonaisuutta, jolla kasvihuonekaasupäästöjen rajoituksiin pyritään.Tässä raportissa esitellään teknologisia keinoja ja arvioidaan niiden mahdollisuuksia Suomen kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi.Raportissa käsitellään sekä energian tuotantoon että sen eri käyttösektoreihin - teollisuus-, liikenne- ja rakennussektoriin - liittyviä teknologioita ja niiden kehitystä tulevaisuudessa.Tarkastelu ulottuu aina vuoteen 2050 saakka, ja erityisenä huomion kohteena on myös vuosi 2020, jota koskien Euroopan unioni on julkistanut sitovat tavoitteensa. Selvityksen mukaan teknologisia keinoja päästöjen vähentämiseksi on olemassa runsaasti erilaisia kaikilla sektoreilla.Monet teknologioista ovat jo markkinoilla ja siten heti saatavilla ja käyttöön otettavissa.Päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönottoa hidastavat kuitenkin kustannukset ja investointien uusiutumisen hitaus.Esimerkiksi energiantuotantolaitosten käyttöikä on tyypillisesti 20-50 vuotta, ja rakennusten käyttöikä luokkaa 50-100 vuotta. Työn tuloksia hyödyntämällä suoritetaan Suomen energiajärjestelmää kuvaavalla TIMES-mallilla skenaariolaskelmat, joista saadaan arvio siitä, mitkä päästöjä hillitsevistä teknologioista olisi taloudellisesti edullisinta ottaa käyttöön.Skenaariotyön tulokset julkaistaan erillisenä raporttina.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationEspoo
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages222
  ISBN (Electronic)978-951-38-7208-3
  ISBN (Print)978-951-38-7207-6
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible

  Publication series

  SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
  Number2432
  ISSN1235-0605

  Keywords

  • energy
  • technology
  • technology opportunities
  • technology foresight
  • deep emission reductions
  • climate change mitigation
  • energy use
  • energy production

  Cite this