Tekoäly 4.0 -ohjelma: Ensimmäinen väliraportti käynnistysvaiheesta toteutusvaiheeseen

Riikka Virkkunen (Contributor),

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti 13.11.2020 Jussi Herlinin johtaman ohjausryhmän valmistelemaan toimenpideohjelmaa Suomelle tekoälyn käyttöönoton vauhdittamiseksi ja edistämään ns. neljättä teollista vallankumousta, jollaisena digitalisaatio tuotantoa ja palveluja mullistavana voimana nähdään. Ohjelma sai asettamisen yhteydessä nimekseen Tekoäly 4.0.

Ohjelma toteuttaa omalta osaltaan Covid-19 -kriisin jälkeisen vihreän ja digitaalisen toipumisen strategiaa. Se vastaa Suomen erityisiin digitalisaatiohaasteisiin, joita ovat digi-investointien verraten matala taso, pk-yritysten arvonluonnin uudistumisen hitaus ja viiveet strategisissa satsauksissa neljännen teollisen vallankumouksen edistämiseen Suomessa.

Raportti on ohjelman 1. väliraportti. Siinä kuvataan neljännen teollisen vallankumouksen ja siihen liittyvän edistyksellisen digitalisaation nykytilaa ja kehitysnäkymiä Suomessa ja maailmalla analysoimalla yritysten digitalisaatiota koskevia kysely- ja tilastotietoja sekä erityisesti EU-komission digitalisaatiopolitiikan kehystä.

Raportissa tehdään lisäksi ehdotus kokonaisvaltaisesta tavoitetilasta, johon Suomessa tulisi pyrkiä neljättä teollista vallankumousta edistävän digitalisaation kehittämisessä ja hyödyntämisessä yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten ja julkisten organisaatioiden yhteistyönä. OKR-menetelmällä esitetään tavoitetilaan johtavat kehittymistavoitteet, alustavat avaintulokset sekä suunnitelma niitä tarkentaviksi ja toimeenpaneviksi alatyöryhmiksi.
Original languageEnglish
Place of PublicationHelsinki
PublisherMinistry of Economic Affairs and Employment
Number of pages81
ISBN (Print)978-952-327-643-7
Publication statusPublished - 31 May 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTyö- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
Number2021:29
ISSN1797-3554

Cite this