Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus: väliraportti

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportissa annetaan yleiskuva tekoälyn tieteellis-teknologisesta kehityksestä jäsentämällä moni-ulotteinen aihepiiri kymmenen osa-alueen kautta. Tavoitteena on näin antaa julkisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi ja niitä helpottamaan yhteinen käsitteistö. Tekoälyyn liittyvän tutkimustoiminnan vahvuutta ja kehitystä eri maissa ja teknologian osa-alueilla on tarkasteltu julkaisuanalyysin avulla. Maista Kiina on ohittanut Yhdysvallat julkaisujen määrässä, mutta yhteenlaskettuna EU-maissa julkaistaan vielä enemmän. Teknologian osa-alueista eniten julkaistaan koneoppimiseen ja neuroverkkoihin liittyviä tuloksia. Tekoälyn osa-alueita arvioidaan myös suorituskyvyn, oppivuuden ja autonomisuuden sekä avoimuuden, riskien ja validoitavuuden suhteen. Tämän väliraportin rinnalla julkaistaan tekoälyn käsitekartta, joka on tekstiä, kuvia sekä sisäisiä linkkejä käyttävä esitysmuoto, jossa lukija voi saada yleiskuvan alan käsitteistä ja tarvittaessa porautua hieman syvemmälle. Hankkeessa tullaan julkaisemaan joulukuussa tilanneselvitys tieteellisestä ja teknologisesta osaamisesta Suomessa ja toimenpidesuosituksia osaamisen kehittämiseksi ja varmistamiseksi.
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherPrime Minister's Office Finland
Number of pages63
ISBN (Print)978-952-287-549-5
Publication statusPublished - 19 Jun 2018
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Number46/2018

Cite this

Ailisto, H. (Ed.), Heikkilä, E., Helaakoski, H., Neuvonen, A., & Seppälä, T. (2018). Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus: väliraportti. Prime Minister's Office Finland. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, No. 46/2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-549-5