593 Downloads (Pure)

Abstract

VTT toteutti työ- ja elinkeinoministerin (TEM) toimeksiannosta esiselvityksen tekstiilien suljetun kierron testbedin rakentamiseksi Suomeen yhteistyössä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa. Esiselvityshankkeen päämääränä oli varmistaa yritysten tahtotila vastuullisen ja todennetun suljetun kierron pilotointiympäristön toteutukselle. Tätä varten määriteltiin, mikä testbed on, mitkä ovat sen tavoitteet, arvoketju ja tarjooma, sekä sen mahdollisia organisointi- ja liiketoimintamalleja. Yrityksien palautetta ja osallistumishalua koottiin kyselyn, työpajan ja haastatteluiden avulla.
Määrittelymme mukaan Tekstiilien suljetun kierron testbed on erilaisten toimijoiden yhteistarjoomaan perustuva pilotointi- ja testausympäristö, joka mahdollistaa helposti saatavilla olevaa palvelua ketterien kokeilujen ja demonstraatioiden toteuttamiseksi tekstiilien kiertotalouden arvoketjussa tekstiilien elinkaaren kaikissa vaiheissa. Lisäksi se mahdollistaa osaamisen ja systeemisen ymmärryksen muodostuminen liittyen kiertotalouden ratkaisuihin, sekä tiedon tuottamisen kiertotalouden ratkaisuiden ympäristö- ja sosiaalisten vaikutuksien arvioimiseksi.
Yrityksiltä saadun palautteen mukaan testbedin tuoma pilotointimahdollisuus koettiin erittäin tärkeäksi. Yrityksiltä löytyi kiinnostusta olla mukana testbed toiminnassa sekä teettämällä erilaisia toimeksiantoja että olla tarjoamassa omia palveluitaan muille toimijoille. Yritykset kokivat suomalaisen tekstiilien suljetun kierron testbedin mahdollistajana kestävien materiaalien ja tuotteiden kehittämisessä ja kestävämmän markkinan luonnissa, mikä edesauttaa Suomen edelläkävijyyttä ja kilpailukykyä. Toisaalta testbed voisi olla osa Pohjois-Eurooppalaista kierrätyshubia, ja edesauttaa myös suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälistymistä. Yritykset korostivat suljetun kierron testialustan keskeisinä hyötyinä kiertotalousosaamisen kehittymistä, yritysten verkostoitumista ja investointien saamista Suomeen. Julkisen sektorin rooli toimialaa palvelevan ympäristön kehittämisen rahoittamisessa nähtiin tärkeänä.

Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages37
Publication statusPublished - 26 Jan 2022
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tutkimusraportti
NumberVTT-R-01091-21

Keywords

  • tekstiili
  • valmistus
  • kierrätys
  • testbed
  • suljettu kierto

Cite this