Tekstiilimateriaalien tuntuominaisuuksien määrittäminen

Aija Jylhä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tekstiilien tuntu on ominaisuus, josta on tullut yhä tärkeämpi laatutekijä. Sen arvioiminen tapahtuu perinteisesti "hypistelemällä" tuotetta ja luomalla subjektiivinen mielipide siitä. Tuotekehitystä ja kaupankäyntiä varten on kuitenkin tarvetta myös tuntuominaisuuksien objektiivisesta arviointimahdollisuudesta. Tästä syystä on Japanissa kehitetty ns. Kawabata-laitteisto, jonka käyttö on levinnyt lyhyessä ajassa maailmanlaajuiseksi. Kawabata-mittauksilla luokitellaan tekstiilituotteet tiettyjen fysikaalisten ominaisuuksien avulla (kuormitus ja venymä pienillä voimilla, vinoutumisvastus, kokoonpuristuvuus, pintakitka ja -tasaisuus). Luokitus perustuu laajoihin selvityksiin, joissa subjektiivisia arvosteluja kankaista on verrattu objektiivisiin mittaustuloksiin. Tuoteryhmittäin on voitu määritellä tärkeimmät tuntuun vaikuttavat ominaisuudet. Objektiivisen tuntuluokituksen tuloksia käytetään mm: - tuotekehityksessä, jossa varmistetaan uuden tekstiilirakenteen, viimeistyksen tms. onnistuminen ja saadaan kuva tuotteen työstettävyydestä, - kaupankäynnissä, jossa esimerkiksi varmistetaan, että toimitettu tuote on tunnultaan sama kuin alkuperäinen näyte, ja - jatkuvassa laadunvalvonnassa varmistamaan tuotteiden ominaisuuksien pysyvyys. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Kawabata KES-F-laitteiston hyödyntämismahdollisuuksia tekstiili- ja vaatetusteollisuuden (teva) ja -tutkimuksen kannalta. Kirjallisuustutkimuksen ja suorien tiedustelujen avulla muodostettiin kuva eri laboratorioiden kokemuksista Kawabata-järjestelmän käytöstä. Laitteiston käyttöön tutustuttiin vierailemalla sitä käyttävässä tutkimuslaitoksessa (Deutsches Wollforschungsinstitut, Aachen, Saksan Liittotasavalta) ja siellä suoritettiin täydelliset mittaussarjat 21 kankaalle. Lisäksi järjestettiin seminaaritilaisuus, jossa yrityksen eurooppalainen edustaja esitteli laitteiston.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages68
ISBN (Print)951-38-3287-2
Publication statusPublished - 1988
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number921
ISSN0358-5085

Keywords

  • textiles
  • fabrics
  • physical properties
  • touch
  • testing equipment

Cite this