Tekstiilit varmasti kiertoon: Haasteet ja riskien hallinta tekstiilien kierrätyksessä

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Tekstiilien kierrätys on vahvasti kehittymässä ja se tuo mukanaan uusia riskejä.
  Uusien riskien hallinnassa oleellista on selvittää: a) mitä tiedetään, b) onko
  olemassa oleva tieto riittävän hyvää, ja c) mistä pitää hankkia lisää tietoa. Niin
  kauan, kun tarkempaa tietoa ei ole, tulisi lähtökohtaisesti varautua pahimpaan.
  Raportissa tarkastellaan tekstiilikierrätyksen riskejä kierrätystoiminnan
  tavoitteiden näkökulmasta. Tavoitteina voivat olla: toimivuus, taloudellinen
  kannattavuus, sosiaalinen hyväksyttävyys, ekologinen kestävyys ja yhteiskunnan
  intressit.

  Riskien hallinnalla pyritään ennakoimaan erilaisiin tavoitteisiin erikseen ja
  yhdessä liittyvät haasteet ja tuottamaan ratkaisuja näiden haasteiden
  hallitsemiseksi. Mitä varmempi tieto ratkaisusta on, sitä pienempi on riski.
  Riskien minimointi on riskien hallinnan tavoitteena ainoastaan silloin, kun
  mahdolliset seuraukset ovat erityisen vakavat – esimerkiksi, kun kyseessä on
  ihmisten henki tai terveys. Muussa tapauksessa punnitaan riskejä ja niihin liittyviä
  hyötyjä. Uuden kehittämisessä riskien hallinta on oikeastaan erottamaton osa
  kehittämistyötä tai jopa sama asia.

  Riskin toteutumisen todennäköisyys pystytään perustellusti arvioimaan vain, jos
  toiminta ja toimintaympäristö eivät merkittävästi muutu ja arvion perusteeksi on
  riittävästi tietoa toteutuneista riskeistä. Muussa tapauksessa seurausten
  vakavuus nousee keskeiseen rooliin riskien hallinnasta päätettäessä.
  Tähän raporttiin on koottu jäsennelty kokonaiskuva tunnetuista erityyppisistä
  tekstiilikierrätyksen haasteista ja riskeistä auttamaan kierrätystoimintaan mukaan
  tulevia. Tekstiilikierrätyksen tulevaisuuden kannalta keskeistä on, miten saadaan
  kierrätysmateriaalille laaja kysyntä ja hyväksyntä tekstiilituotannossa ja
  markkinoilla. Myös eri toimijoiden ja intressien integrointi toimivaksi
  kokonaisuudeksi on merkittävä haaste.

  Tekstiilien kierrätys on monivaiheinen lukuisien toimijoiden kokonaisuus, jossa
  viimekädessä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Keskeiset haasteet ovat siis kaikkien
  osallistuvien haasteita. Mikäli jokin keskeinen toimija pyrkii vain maksimoimaan
  omaa etuaan, se voi tekstiilikierrätyksen tässä kehitysvaiheessa vaarantaa koko
  toiminnan.
  Original languageFinnish
  PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
  Number of pages41
  ISBN (Electronic)978-951-38-8675-2
  Publication statusPublished - 2018
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesVTT Technology
  Number343
  ISSN2242-1211

  Keywords

  • textile
  • recycling
  • risk
  • challence
  • risk management

  Cite this