Tekstiilit varmasti kiertoon: Haasteet ja riskien hallinta tekstiilien kierrätyksessä

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tekstiilien kierrätys on vahvasti kehittymässä ja se tuo mukanaan uusia riskejä.
Uusien riskien hallinnassa oleellista on selvittää: a) mitä tiedetään, b) onko
olemassa oleva tieto riittävän hyvää, ja c) mistä pitää hankkia lisää tietoa. Niin
kauan, kun tarkempaa tietoa ei ole, tulisi lähtökohtaisesti varautua pahimpaan.
Raportissa tarkastellaan tekstiilikierrätyksen riskejä kierrätystoiminnan
tavoitteiden näkökulmasta. Tavoitteina voivat olla: toimivuus, taloudellinen
kannattavuus, sosiaalinen hyväksyttävyys, ekologinen kestävyys ja yhteiskunnan
intressit.

Riskien hallinnalla pyritään ennakoimaan erilaisiin tavoitteisiin erikseen ja
yhdessä liittyvät haasteet ja tuottamaan ratkaisuja näiden haasteiden
hallitsemiseksi. Mitä varmempi tieto ratkaisusta on, sitä pienempi on riski.
Riskien minimointi on riskien hallinnan tavoitteena ainoastaan silloin, kun
mahdolliset seuraukset ovat erityisen vakavat – esimerkiksi, kun kyseessä on
ihmisten henki tai terveys. Muussa tapauksessa punnitaan riskejä ja niihin liittyviä
hyötyjä. Uuden kehittämisessä riskien hallinta on oikeastaan erottamaton osa
kehittämistyötä tai jopa sama asia.

Riskin toteutumisen todennäköisyys pystytään perustellusti arvioimaan vain, jos
toiminta ja toimintaympäristö eivät merkittävästi muutu ja arvion perusteeksi on
riittävästi tietoa toteutuneista riskeistä. Muussa tapauksessa seurausten
vakavuus nousee keskeiseen rooliin riskien hallinnasta päätettäessä.
Tähän raporttiin on koottu jäsennelty kokonaiskuva tunnetuista erityyppisistä
tekstiilikierrätyksen haasteista ja riskeistä auttamaan kierrätystoimintaan mukaan
tulevia. Tekstiilikierrätyksen tulevaisuuden kannalta keskeistä on, miten saadaan
kierrätysmateriaalille laaja kysyntä ja hyväksyntä tekstiilituotannossa ja
markkinoilla. Myös eri toimijoiden ja intressien integrointi toimivaksi
kokonaisuudeksi on merkittävä haaste.

Tekstiilien kierrätys on monivaiheinen lukuisien toimijoiden kokonaisuus, jossa
viimekädessä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Keskeiset haasteet ovat siis kaikkien
osallistuvien haasteita. Mikäli jokin keskeinen toimija pyrkii vain maksimoimaan
omaa etuaan, se voi tekstiilikierrätyksen tässä kehitysvaiheessa vaarantaa koko
toiminnan.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages41
ISBN (Electronic)978-951-38-8675-2
Publication statusPublished - 2018
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Technology
Number343
ISSN2242-1211

Keywords

  • textile
  • recycling
  • risk
  • challence
  • risk management

Cite this