Telakkateollisuuden turvallisuustietojärjestelmä

Jukka Lepistö, Pekka Maijala, Matti Vuori

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Telakkateollisuuden turvallisuustietojärjestelmä -tutkimuksessa (TELAKKA) kehitettiin tapaturmatietojen keruu-, käsittely- ja hyödyntämistapoja. Hanke toteutettiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen turvallisnustekniikan laboratorion ja Rauma Yards Oy:n Rauman telakan yhteistyönä. Hanke koostui neljästä osatehtävästä: lähtöselvitykset, tietokonepohjaisen tapaturmatietojärjestelmän kehittäminen, tapaturmien tutkinnan kehittäminen ja tietojärjestelmän käyttöönotto. Lähtöselvityksinä haastateltiin telakan henkilökuntaa, tarkasteltiin telakan tapaturmien tutkintaa ja selvitettiin telakan ulkopuolisten tiedontarpeita tapaturmista. Selvityksien tavoitteena oli järjestelmän räätälöinti telakan tarpeisiin. Tietokonepohjaisen tapaturmatietojärjestelmän kehittäminen sisältää järjestelmän tietosisällön suunnittelun, ohjelmiston laatimisen sekä järjestelmän käytön suunnittelun. Tietojärjestelmän ohjelmiston perustana on sähköaloilla vuonna 1984 aloitettu työ. Tässä hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota tietojen syötön ja tulostusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä järjestelmän sopivuuteen telakkatoimintaan. Nykyinen järjestelmä koostuu lähinnä kahdesta ohjelmasta LOMAKE ja TILASTO, jotka toimivat IBM AT- tai PS/2-yhteensopivissa mikrotietokoneissa. Tietojärjestelmän kehittämisen rinnalla tehostettiin myös muita telakan tapaturmatietojen käsittelyrutiineja. Telakalle laadittiin uusi sisäinen tapaturmailmoitus ja ohjeet sen täytöstä, kehitettiin ilmoituksen jakelua ja käsittelyä sekä koulutettiin ja tiedotettiin ko. muutoksista. Kustannusten arviointi todettiin telakalla useaan otteeseen tärkeäksi, joten se otettiin huomioon uutena asiana myös tapaturmailmoituksessa. TELAKKA-hankkeessa kehitetty tapaturmatietojärjestelmä otettiin käyttöön Rauman telakalla 1.1.1990. Tietojärjestelmä mahdollistaa aiemmin telakalla käytettyä järjestelmää monipuolisemman tapaturmatietojen tarkastelun ja raportoinnin. Sen tehokas hyödyntäminen edellyttää harjoittelua ja kokeiluja siitä, minkälainen tiedottaminen sopii tuotannon eri henkilöryhmille. Tapaturmatietojärjestelmä soveltuu lähes sellaisenaan muille telakoille ja on pienin muutoksin yleistettävissä myös muuhun teollisuuteen. Myöhemmin tulee selvittää kehittämishankkeen toimenpiteiden toteutuminen ja käyttökokemukset uuden järjestelmän toiminnasta, optimoida tapaturmatiedon tarjontaa työpaikalla sekä tukea ja tehostaa sen käyttöä, tiedottaa kehitetystä järjestelmästä ja sen käyttömahdollisuuksista sekä kehittää ohjelmistoa ja järjestelmää edelleen.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Print)951-38-3851-X
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1220
ISSN0358-5085

Keywords

 • accidents
 • accident investigations
 • occupational safety
 • docks
 • shipyards
 • shipbuilding
 • injuries
 • computer programs
 • micro-computers
 • data acquisition
 • data processing
 • information systems
 • computers
 • reporting

Cite this