Telematiikan hyödyntäminen meriliikenteen hallinnassa: Alustava visio, strategia ja toimintalinjat 2003-2006

Pekka Leviäkangas, Raine Hautala, Arto Nokelainen, Risto Kulmala

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Työn tavoitteena on ollut laatia Merenkulkulaitokselle alustava visio, alustava strategia ja strategian toimeenpano-ohjelma kaudelle 2003-2006 telematiikan hyödyntämisestä meriliikenteen hallinnassa. Työssä on tuotettu lähtökohdat Merenkulkulaitoksen pitkäjänteisemmälle strategiatyölle ja luotu ensimmäiset suuntaviivat telematiikan hyödyntämiseksi koko organisaatiota kattavin yhtenäisin periaattein. Työ on rajattu meriliikenteeseen. Työ on toteutettu analysoimalla Merenkulkulaitoksen omaa telematiikkaan liittyvää kirjallista aineistoa, haastattelemalla laitoksen asiantuntijoita ja pitämällä kaksi erillistä työpajaa, joihin Merenkulkulaitoksen edustajien lisäksi osallistuivat Liikenne- ja viestintäministeriön ja VTT:n edustajia. Merenkulkulaitoksen alustava visio on: "Merenkulkulaitos toteuttaa ja tuottaa omana toimintana tai yhdessä muiden viranomaisten tai toimijoiden kanssa meriliikenteen telematiikan järjestelmiä, palveluita ja palveluiden edellytyksiä, joiden avulla varmistetaan meriliikenteen hallinta, turvallisuus, ympäristöystävällisyys, tuottavuus, kilpailukyky, meriliikenteen harjoittajien sekä muiden asiakkaiden ja sidosryhmien laadukkaat palvelut." Visio saavutetaan siten, että MKL:n liikennetelematiikan kehittäminen perustuu asiakkaiden, oman organisaation ja sidosryhmien analysoituihin tarpeisiin. Järjestelmät perustuvat sähköiseen tiedonsiirtoon reaaliajassa, avoimiin tietojärjestelmien rajapintoihin, toimintojen luotettavaan ja käyttäjäystävälliseen automatisointiin. Telematiikan kehittämisessä huomioidaan EU:n ja LVM:n politiikoista johdetut tavoitteet sekä osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön, jonka painopisteenä on Itämeren alue. Merenkulkulaitoksen tuleekin selvittää asiakkaiden ja eri sidosryhmien tarpeet, selvittää telematiikkainvestointien vaikutukset, laatia teknologioista ja yksittäisistä palvelukonsepteista riippumaton järjestelmäarkkitehtuuri, laatia tietojärjestelmien hankinta- ja ylläpitostrategia, luoda toimintapolitiikka järjestelmien sisältämien tietojen hyväksikäytöstä ja luovutuksesta eri tarkoituksiin ja laatia toimintojen automatisointisuunnitelma. Kiireellisimmät käynnistettävät hankkeet ovat tarpeiden selvittäminen, arkkitehtuurin määrittäminen ja vaikutusten arviointi. Myös liikennetelematiikkatoimintojen organisointikysymykset olisi selvitettävä nopeasti.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherMerenkulkulaitos
  Number of pages19
  ISBN (Print)951-49-0954-2
  Publication statusPublished - 2002
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Publication series

  SeriesMerenkulkulaitoksen julkaisuja
  Number3/2002
  ISSN1456-7814

  Cite this