Telesentrisen zoom-kamerasysteemin mekaniikkasuunnittelu: Opinnäytetyö

Teemu Herttua

Research output: ThesisBachelor's thesis

Abstract

Tämä opinnäytetyö on osa Oulun VTT:n Pilot factory -projektia. VTT:llä on maailman ensimmäinen pilottipainokone painettavan elektroniikan tutkimustyötä varten.

Painossa käytettävä painoväri on kallista, mikä on ollut yksi painettavan elektroniikan yleistymistä hidastava tekijä. Yksi tapa minimoida painettavan mate-riaalin kulutusta on vähentää hukkaan menevän materiaalin määrää. Tähän päästään konenäköjärjestelmän avulla, joka tarkkailee painojälkeä. Järjestelmä suorittaa rekisteritarkkuusmittausta sekä painojäljen visuaalista laadun tarkkailua. Se pysäyttää painokoneen automaattisesti, kun painojälki ei vastaa haluttua.

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin konenäköjärjestelmän ympärille mekaniikka IronCAD-nimisellä tietokoneavusteisella 3D-suunnitteluohjelmalla. Tavoitteena oli suunnitella kotelointi, joka mahtuu painokoneen rajalliseen tilaan, sekä tukeva, mutta liikuteltava kiinnitys, jotta konenäköjärjestelmä ei heilu painokoneen ollessa käynnissä. Koteloinnin oli täytettävä alimman ATEX-luokan vaatimukset, mutta sen oli oltava työn tilaajaan toiveesta samalla myös ulkonäöllisesti tyylikäs ja myyvän näköinen. Tilaajan toiveesta käytettiin mahdollisimman paljon valmiskomponentteja. Kotelon muoviosat valmistettiin 3D-tulostimella ja alumiiniosat työstettiin VTT:n konepajassa.

Työn tuloksena syntyi lähtövaatimukset täyttävä mekaniikka konenäköjärjestelmälle. Jatkokehitystyönä voisi tukivarren suunnitella toimivammaksi ja tyylikkäämmäksi sekä alavaloyksikön modulaariseksi. Alavalon peiliosa olisi erillinen komponentti, joka liitetään alavaloon tarvittaessa. Alavaloa voisi näin ollen käyttää myös pystyasennossa. Tämä vaatisi kääntömekanismin suunnittelun kiinnitykseen. Suunnittelutyön tuloksena syntyi alavalolle myös toisenlainen kotelovariaatio. Sitä käytettäisiin projekteissa, joissa alavaloyksikön voi asentaa pystyasentoon, mutta se vaatisi myös jatkokehitystä.
Original languageEnglish
QualificationBachelor Degree
Awarding Institution
  • Oulu University of Applied Sciences
Place of PublicationOulu
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Telesentrisen zoom-kamerasysteemin mekaniikkasuunnittelu: Opinnäytetyö'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this