Telesentrisen zoom-kamerasysteemin mekaniikkasuunnittelu: Opinnäytetyö

Teemu Herttua

Research output: ThesisBachelor's thesis

Abstract

Tämä opinnäytetyö on osa Oulun VTT:n Pilot factory -projektia. VTT:llä on maailman ensimmäinen pilottipainokone painettavan elektroniikan tutkimustyötä varten.

Painossa käytettävä painoväri on kallista, mikä on ollut yksi painettavan elektroniikan yleistymistä hidastava tekijä. Yksi tapa minimoida painettavan mate-riaalin kulutusta on vähentää hukkaan menevän materiaalin määrää. Tähän päästään konenäköjärjestelmän avulla, joka tarkkailee painojälkeä. Järjestelmä suorittaa rekisteritarkkuusmittausta sekä painojäljen visuaalista laadun tarkkailua. Se pysäyttää painokoneen automaattisesti, kun painojälki ei vastaa haluttua.

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin konenäköjärjestelmän ympärille mekaniikka IronCAD-nimisellä tietokoneavusteisella 3D-suunnitteluohjelmalla. Tavoitteena oli suunnitella kotelointi, joka mahtuu painokoneen rajalliseen tilaan, sekä tukeva, mutta liikuteltava kiinnitys, jotta konenäköjärjestelmä ei heilu painokoneen ollessa käynnissä. Koteloinnin oli täytettävä alimman ATEX-luokan vaatimukset, mutta sen oli oltava työn tilaajaan toiveesta samalla myös ulkonäöllisesti tyylikäs ja myyvän näköinen. Tilaajan toiveesta käytettiin mahdollisimman paljon valmiskomponentteja. Kotelon muoviosat valmistettiin 3D-tulostimella ja alumiiniosat työstettiin VTT:n konepajassa.

Työn tuloksena syntyi lähtövaatimukset täyttävä mekaniikka konenäköjärjestelmälle. Jatkokehitystyönä voisi tukivarren suunnitella toimivammaksi ja tyylikkäämmäksi sekä alavaloyksikön modulaariseksi. Alavalon peiliosa olisi erillinen komponentti, joka liitetään alavaloon tarvittaessa. Alavaloa voisi näin ollen käyttää myös pystyasennossa. Tämä vaatisi kääntömekanismin suunnittelun kiinnitykseen. Suunnittelutyön tuloksena syntyi alavalolle myös toisenlainen kotelovariaatio. Sitä käytettäisiin projekteissa, joissa alavaloyksikön voi asentaa pystyasentoon, mutta se vaatisi myös jatkokehitystä.
Original languageEnglish
QualificationBachelor Degree
Awarding Institution
  • Oulu University of Applied Sciences
Place of PublicationOulu
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeG1 Polytechnic thesis, Bachelor's thesis

Cite this

@phdthesis{fa6041ae51fe4ff8a494bfca42953293,
title = "Telesentrisen zoom-kamerasysteemin mekaniikkasuunnittelu: Opinn{\"a}ytety{\"o}",
abstract = "T{\"a}m{\"a} opinn{\"a}ytety{\"o} on osa Oulun VTT:n Pilot factory -projektia. VTT:ll{\"a} on maailman ensimm{\"a}inen pilottipainokone painettavan elektroniikan tutkimusty{\"o}t{\"a} varten.Painossa k{\"a}ytett{\"a}v{\"a} painov{\"a}ri on kallista, mik{\"a} on ollut yksi painettavan elektroniikan yleistymist{\"a} hidastava tekij{\"a}. Yksi tapa minimoida painettavan mate-riaalin kulutusta on v{\"a}hent{\"a}{\"a} hukkaan menev{\"a}n materiaalin m{\"a}{\"a}r{\"a}{\"a}. T{\"a}h{\"a}n p{\"a}{\"a}st{\"a}{\"a}n konen{\"a}k{\"o}j{\"a}rjestelm{\"a}n avulla, joka tarkkailee painoj{\"a}lke{\"a}. J{\"a}rjestelm{\"a} suorittaa rekisteritarkkuusmittausta sek{\"a} painoj{\"a}ljen visuaalista laadun tarkkailua. Se pys{\"a}ytt{\"a}{\"a} painokoneen automaattisesti, kun painoj{\"a}lki ei vastaa haluttua.T{\"a}ss{\"a} opinn{\"a}ytety{\"o}ss{\"a} suunniteltiin konen{\"a}k{\"o}j{\"a}rjestelm{\"a}n ymp{\"a}rille mekaniikka IronCAD-nimisell{\"a} tietokoneavusteisella 3D-suunnitteluohjelmalla. Tavoitteena oli suunnitella kotelointi, joka mahtuu painokoneen rajalliseen tilaan, sek{\"a} tukeva, mutta liikuteltava kiinnitys, jotta konen{\"a}k{\"o}j{\"a}rjestelm{\"a} ei heilu painokoneen ollessa k{\"a}ynniss{\"a}. Koteloinnin oli t{\"a}ytett{\"a}v{\"a} alimman ATEX-luokan vaatimukset, mutta sen oli oltava ty{\"o}n tilaajaan toiveesta samalla my{\"o}s ulkon{\"a}{\"o}llisesti tyylik{\"a}s ja myyv{\"a}n n{\"a}k{\"o}inen. Tilaajan toiveesta k{\"a}ytettiin mahdollisimman paljon valmiskomponentteja. Kotelon muoviosat valmistettiin 3D-tulostimella ja alumiiniosat ty{\"o}stettiin VTT:n konepajassa.Ty{\"o}n tuloksena syntyi l{\"a}ht{\"o}vaatimukset t{\"a}ytt{\"a}v{\"a} mekaniikka konen{\"a}k{\"o}j{\"a}rjestelm{\"a}lle. Jatkokehitysty{\"o}n{\"a} voisi tukivarren suunnitella toimivammaksi ja tyylikk{\"a}{\"a}mm{\"a}ksi sek{\"a} alavaloyksik{\"o}n modulaariseksi. Alavalon peiliosa olisi erillinen komponentti, joka liitet{\"a}{\"a}n alavaloon tarvittaessa. Alavaloa voisi n{\"a}in ollen k{\"a}ytt{\"a}{\"a} my{\"o}s pystyasennossa. T{\"a}m{\"a} vaatisi k{\"a}{\"a}nt{\"o}mekanismin suunnittelun kiinnitykseen. Suunnitteluty{\"o}n tuloksena syntyi alavalolle my{\"o}s toisenlainen kotelovariaatio. Sit{\"a} k{\"a}ytett{\"a}isiin projekteissa, joissa alavaloyksik{\"o}n voi asentaa pystyasentoon, mutta se vaatisi my{\"o}s jatkokehityst{\"a}.",
author = "Teemu Herttua",
note = "Oulun ammattikorkeakoulu; Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma; koneautomaatio",
year = "2014",
language = "English",
school = "Oulu University of Applied Sciences",

}

Herttua, T 2014, 'Telesentrisen zoom-kamerasysteemin mekaniikkasuunnittelu: Opinnäytetyö', Bachelor Degree, Oulu University of Applied Sciences, Oulu.

Telesentrisen zoom-kamerasysteemin mekaniikkasuunnittelu : Opinnäytetyö. / Herttua, Teemu.

Oulu, 2014.

Research output: ThesisBachelor's thesis

TY - THES

T1 - Telesentrisen zoom-kamerasysteemin mekaniikkasuunnittelu

T2 - Opinnäytetyö

AU - Herttua, Teemu

N1 - Oulun ammattikorkeakoulu; Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma; koneautomaatio

PY - 2014

Y1 - 2014

N2 - Tämä opinnäytetyö on osa Oulun VTT:n Pilot factory -projektia. VTT:llä on maailman ensimmäinen pilottipainokone painettavan elektroniikan tutkimustyötä varten.Painossa käytettävä painoväri on kallista, mikä on ollut yksi painettavan elektroniikan yleistymistä hidastava tekijä. Yksi tapa minimoida painettavan mate-riaalin kulutusta on vähentää hukkaan menevän materiaalin määrää. Tähän päästään konenäköjärjestelmän avulla, joka tarkkailee painojälkeä. Järjestelmä suorittaa rekisteritarkkuusmittausta sekä painojäljen visuaalista laadun tarkkailua. Se pysäyttää painokoneen automaattisesti, kun painojälki ei vastaa haluttua.Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin konenäköjärjestelmän ympärille mekaniikka IronCAD-nimisellä tietokoneavusteisella 3D-suunnitteluohjelmalla. Tavoitteena oli suunnitella kotelointi, joka mahtuu painokoneen rajalliseen tilaan, sekä tukeva, mutta liikuteltava kiinnitys, jotta konenäköjärjestelmä ei heilu painokoneen ollessa käynnissä. Koteloinnin oli täytettävä alimman ATEX-luokan vaatimukset, mutta sen oli oltava työn tilaajaan toiveesta samalla myös ulkonäöllisesti tyylikäs ja myyvän näköinen. Tilaajan toiveesta käytettiin mahdollisimman paljon valmiskomponentteja. Kotelon muoviosat valmistettiin 3D-tulostimella ja alumiiniosat työstettiin VTT:n konepajassa.Työn tuloksena syntyi lähtövaatimukset täyttävä mekaniikka konenäköjärjestelmälle. Jatkokehitystyönä voisi tukivarren suunnitella toimivammaksi ja tyylikkäämmäksi sekä alavaloyksikön modulaariseksi. Alavalon peiliosa olisi erillinen komponentti, joka liitetään alavaloon tarvittaessa. Alavaloa voisi näin ollen käyttää myös pystyasennossa. Tämä vaatisi kääntömekanismin suunnittelun kiinnitykseen. Suunnittelutyön tuloksena syntyi alavalolle myös toisenlainen kotelovariaatio. Sitä käytettäisiin projekteissa, joissa alavaloyksikön voi asentaa pystyasentoon, mutta se vaatisi myös jatkokehitystä.

AB - Tämä opinnäytetyö on osa Oulun VTT:n Pilot factory -projektia. VTT:llä on maailman ensimmäinen pilottipainokone painettavan elektroniikan tutkimustyötä varten.Painossa käytettävä painoväri on kallista, mikä on ollut yksi painettavan elektroniikan yleistymistä hidastava tekijä. Yksi tapa minimoida painettavan mate-riaalin kulutusta on vähentää hukkaan menevän materiaalin määrää. Tähän päästään konenäköjärjestelmän avulla, joka tarkkailee painojälkeä. Järjestelmä suorittaa rekisteritarkkuusmittausta sekä painojäljen visuaalista laadun tarkkailua. Se pysäyttää painokoneen automaattisesti, kun painojälki ei vastaa haluttua.Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin konenäköjärjestelmän ympärille mekaniikka IronCAD-nimisellä tietokoneavusteisella 3D-suunnitteluohjelmalla. Tavoitteena oli suunnitella kotelointi, joka mahtuu painokoneen rajalliseen tilaan, sekä tukeva, mutta liikuteltava kiinnitys, jotta konenäköjärjestelmä ei heilu painokoneen ollessa käynnissä. Koteloinnin oli täytettävä alimman ATEX-luokan vaatimukset, mutta sen oli oltava työn tilaajaan toiveesta samalla myös ulkonäöllisesti tyylikäs ja myyvän näköinen. Tilaajan toiveesta käytettiin mahdollisimman paljon valmiskomponentteja. Kotelon muoviosat valmistettiin 3D-tulostimella ja alumiiniosat työstettiin VTT:n konepajassa.Työn tuloksena syntyi lähtövaatimukset täyttävä mekaniikka konenäköjärjestelmälle. Jatkokehitystyönä voisi tukivarren suunnitella toimivammaksi ja tyylikkäämmäksi sekä alavaloyksikön modulaariseksi. Alavalon peiliosa olisi erillinen komponentti, joka liitetään alavaloon tarvittaessa. Alavaloa voisi näin ollen käyttää myös pystyasennossa. Tämä vaatisi kääntömekanismin suunnittelun kiinnitykseen. Suunnittelutyön tuloksena syntyi alavalolle myös toisenlainen kotelovariaatio. Sitä käytettäisiin projekteissa, joissa alavaloyksikön voi asentaa pystyasentoon, mutta se vaatisi myös jatkokehitystä.

M3 - Bachelor's thesis

CY - Oulu

ER -