Teollisen palveluliiketoiminnan uudistaminen: Kehittämisen keinot ja menetelmät

Miia Martinsuo (Editor), Marko Kohtamäki (Editor), Markku Mikkola, Magnus Simons

  Research output: Book/ReportReport

  Abstract

  Teollisuuden palvelut ovat jo pitkään olleet osa valmistavien yritysten liiketoimintaa. Palvelut ovat olleet tyypillisesti tuotetta täydentäviä "lisäpalveluita". Viime vuosikymmeninä palveluiden rooli on korostunut yhä enemmän. Yksittäisten palveluiden sijaan yritykset tarjoavat laajan kirjon eri palveluita, jotka paketoidaan helposti ostettaviksi palvelutarjoomiksi. Pisimmälle vietynä teknologiayritysten siirtymä tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan on tapahtunut kokonaisvaltaisesti strategiaa myöten. Kirjassa korostetaan palveluliiketoimintaan suuntautuvien teollisuusyritysten tarvetta hyödyntää uusia, paremmin aineettoman arvon luontiin soveltuvia lähestymistapoja, työmenetelmiä ja -välineitä liiketoimintansa kehittämisessä. Uusi liiketoimintaympäristö ei muuta ainoastaan teollisen yrityksen strategioita, liiketoimintamalleja ja osaamista, vaan myös liiketoiminnan kehittämisen työvälineitä on uudistettava. Tähän haasteeseen kirja tarjoaa ratkaisun kolmentoista konkreettisen ja jopa yksinkertaisen työmenetelmän tai -välineen muodossa. Yritysten palveluliiketoiminnan kehittäminen noudattelee usein samankaltaisia vaiheita. Kehittäminen sisältää analyysin, valinnan ja implementoinnin osa-alueet, joita yhdistää yrityksen kyvykkyys hallita muutosprosessiaan. Kirjan ovat kirjoittaneet FIMECC Oy:n Tulevaisuuden teolliset palvelut (FutIS) -ohjelman tutkijat ja asiantuntijat. Tutkimusohjelmassa yli 20 yritystä kokeilee ja soveltaa erilaisia tapoja uudistaa liiketoimintaansa. Kirjan artikkeleissa lähestytään yritysten kohtaamia palveluliiketoiminnan haasteita ja esitetään analyysejä ja ratkaisumalleja. Artikkeleille on tyypillistä tutkijoiden syvällisen pohdinnan yhdistäminen käytännöllisiin ratkaisuihin ja työkaluihin. Kirjan on tarkoitettu palveluliiketoimintaa toteuttavien tai sitä harkitsevien teollisten yritysten johtajille, kehittäjille ja muille asiantuntijoille. Kirja soveltuu myös oppikirjaksi.
  Original languageFinnish
  Place of PublicationHelsinki
  PublisherTeknologiainfo Teknova oy
  Number of pages200
  ISBN (Electronic)978-952-238-123-1
  ISBN (Print)978-952-238-122-4
  Publication statusPublished - 2014
  MoE publication typeD4 Published development or research report or study

  Cite this