Teräs- sekä teräs-betoniliittorakenteisten kehien palonkestävyys ja niiden rakenneosien välisten liitosten toiminta tulipalossa: Kirjallisuustutkimus

Tapio Leino

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Rakenteiden palotekninen mitoitus tulee 1990-luvulla muuttumaan uusien eurooppalaisten ohjeiden takia. Tämän kirjallisuustutkimuksen tarkoitus on selvittää muutostarve Suomessa sekä teräs- että teräs-betoniliittorakenteiden mitoituksen suhteen. Uusissa ohjeissa on yhä enemmän painotettu rakennusten paloturvallisuutta. Suurimmat muutokset koskevat kehien toimintaa sekä rakenneosien välisten liitosten toimintaa tulipalossa sekä palo-osastojen toimivuutta. Tässä tutkimusraportissa esitellään suuri määrä aiemmin eri maissa tehtyjä, sekä analyyttisiä että kokeellisia alan tutkimuksia, ja siihen on pyritty kokoamaan se tieto, mikä on olemassa rakenteiden rakenneosien yhteistoiminnasta tulipalossa sekä niiden liitosten palonkestosta. Tekstissä käsitellään paloturvallisuutta ja rakennusten palonkestoon vaikuttavia seikkoja yleensä. Eri rakennusmateriaalien lämpötilasta riippuvia ominaisuuksia ei käsitellä kuten ei myöskään palon kehittymistä. Koti- ja ulkomaisista tutkimusraporteista, joissa on käsitelty rakenneosien ja rakennusrunkojen käyttäytymistä tulipalossa sekä tulipalosta aiheutuvia ongelmia, on suoraan löydettävissä runsaasti ohjeita, joilla rakennukset voidaan suunnitella entistä turvallisemmiksi tulipalon varalta sekä niiden käyttäjiä että palontorjuntaa silmälläpitäen. Ohjeista osa esitellään tässä tutkimuksessa. Yksittäisten rakenneosien palonkeston tutkimuksia käsitellään vain, mikäli raporteissa on kommentteja koko rungon tai sen osien liitosten toiminnasta tulipalossa. Tässä tutkimuksessa teräs- ja teräs-betoniliittorakenteita käsitellään eri kohdissa samoin kuin eri rakenneosia (pilarit, palkit, ym.). Kehien toimintaa käsitellään erikseen. Tutkimuksessa esitellään tulipalojen jälkeen tehdyissä tutkimuksissa saatuja kokemuksia, ja viimeisessä luvussa esitellään lyhyesti raportti, joka koskee rakenteiden korjattavuutta tulipalon jälkeen, korjaamismahdollisuuksien arviointia sekä korjausmenetelmiä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages130
ISBN (Print)951-38-4331-9
Publication statusPublished - 1993
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1437
ISSN1235-0605

Keywords

 • steel structures
 • steel construction
 • structural members
 • bulding components
 • concrete structures
 • design
 • building codes
 • standards
 • regulations
 • composite structures
 • assessments
 • evaluation
 • fire safety
 • fire resistance
 • frames
 • behaviour
 • repairs
 • joints (junctions)
 • fire tests
 • international relations
 • Finland
 • Eurocode

Cite this