Teräsputken käyttö uiton ohjepuomirakenteena

Raimo Ihme

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisussa selvitetään Rautaruukki Oy:ssä kehitettyjen teräspuomityyppien sopivuutta uiton ohjepuomeiksi. Kesällä 1986 tutkittiin teräspuomivaihtoehtoja viidessä kohteessa Ounas- ja Kemijokivarressa. Puomien toimivuudesta tehtiin silmämääräisiä havaintoia. Kohteita valokuvattiin ja videoitiin eri kuormitustilanteissa. Teräspuomin kestävyyttä tutkittiin mittaamalla puomin taipumaa sekä vetojännitystä. Teräsrakenteiden syöpymistä sekä teräspuomin käyttäytymistä talvivarastointipaikoissa seurataan tulevina vuosina. Tutkimustulokset ja niitä vastaavat olosuhdetiedot käsiteltiin tutkimuskohteittain. Tietoja voidaan myöhemmin käyttää hyväksi valittaessa teräspuomeja käyttökohteen vaatimusten perusteella. Teräspuomit toimivat kohteissaan varsin hyvin. Ranta-alueet pysyivät puhtaina, koska puomien ali karkasi hyvin vähän puita. Teräspuomilla saadaan suurempi syväys kuin puupuomilla. Puut huilasivat hyvin liukasta teräspuomia pitkin. Teräspuomeja käytettäessä pienenevät puomitusten asennus- ja purkukustannukset verrattuna puupuomitusten vastaaviin kustannuksiin. Myös teräspuomien huolto- ja kunnossapitokustannukset ovat ilmeisesti pienemmät kuin puupuomien vastaavat kustannukset. Teräspuomien lujuus eri kohteiden ohjepuomeina oli riittävä. Teräspuomien tuotekehitystyötä tulee kuitenkin edelleen jatkaa. Teräsputken pintakäsittelyyn tulee kiinnittää huomiota. Korroosiotutkimuksia tulee jatkaa vuosittain. Ohjaussiivekkeiden ja puomin välisiä liitoksia tulee kehittää. Teräsneliöprofiilin käyttökelposuus ohjaussiivekkeenä tulisi selvitää. Tulevina talvikausina tulee seurata teräspuomin käyttäytymistä ja kestävyyttä talvivarastointipaikoissa. Kenttäkokein tulisi selvittää, voidaanko yksi- ja kaksipuiset puomit korvata pitkillä teräspuomeilla. Jatkossa tulisi rakentaa teräsrakenteisia veneaukkoja sekä kiinnikkeitä vesistöön ja kehittää niitä edelleen. Tulevaisuudessa tulisi Suomessa hyödyntää neuvostoliittolaisten kokemukset teräsrakenteiden käytöstä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages122
ISBN (Print)951-38-2897-2
Publication statusPublished - 1987
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number731
ISSN0358-5085

Keywords

  • steel tubes
  • steel structures
  • booms (equipment)
  • floating
  • corrosion
  • timber
  • fender

Cite this