Teräsrunkorakenteiden kuntotarkastusohje

VTT

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Oheinen kunnontarkastusohje koskee kaikkia laajarunkoisia teräsrakenteita. Se ohjeistaa sekä rakennuksen alkuvaiheessa tarpeelliset kuntotarkastukset että myöhemmän kunnonseurannan. Ohjetta voidaan soveltaa myös laadittaessa rakennuksen käyttö ja huoltoohjetta. Rakenteiden kunnon tarkastus on havaittu tarpeelliseksi, kun on tutkittu vuoden 1980 jälkeisiä teräsrakenteiden vaurio ja sortumatapauksia ja niiden syitä ja riskitekijöitä. Useimmissa vauriotapauksissa on ollut kyse monista samaan aikaan vaikuttaneista syistä, joiden yhteisvaikutuksesta on lopulta tapahtunut jokin onnettomuus tai rakennevaurio ja sortuma. Siksi käytännössä yhdenkin riskitekijän havaitseminen ajoissa voi säästää onnettomuudelta. Rakennesuunnitteluohjeet sisältävät riskianalyysiin perustuvat varmuuskertoimet, joiden mukaisesti suunniteltaessa kaikkien rakenteiden ja rakennusten pitää kestää kaikki normaalit materiaalipoikkeamat sekä rasitus ja kuormitustilanteet koko niiden käyttöiän. Teräsrakenteen käyttöikää ei kuitenkaan ole yleensä suunniteltu, eikä valmisosia ja tuotteita ole siksi erityisesti valittu käyttöiän kannalta. Siksi rakenteet ovat voineet herkistyä vaurioille esimerkiksi materiaalin huononemisen ja suunnittelu, valmistus tai asennusvirheiden johdosta. Työmaalla on myös voitu poiketa alkuperäisistä suunnitelmista suunnittelijaa kuulematta, tai on käytetty halvempia ja erilailla spesifioituja osia tai materiaaleja kuin oli suunniteltu, tms. Teknisten ratkaisujen ja suositusten esittelemiseksi raportissa on hyödynnetty valokuvia ja tietoja mm. onnettomuustutkinnassa olleista tunnetuista vauriotapauksista.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages33
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • HALTURVA

Cite this