Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden mekaaniset ominaisuudet E, ν ja σ

Kari Korpiola, Tommi Varis

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Projektin tavoitteena oli määrittää termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden fysikaalisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien tunteminen on tarpeellista pinnoitteissa esiintyvien jäännösjännitysten ja pinnoitteiden mekaanisen kestävyyden selvittämiseksi. Lisäksi materiaaliominaisuuksien tunteminen on tärkeää suunnittelun kannalta, kun tarkastellaan pinnoitteen soveltuvuutta ja käyttäytymistä osana yhdistelmärakennetta. Projektin aikana määritettiin HVOF-ruiskutettujen NiCr(80/20)-, WC-Co6%Cr8%- ja Al2O3-pinnoitteiden kimmomoduuli ja murtolujuus. Plasmaruiskutetusta pinnoitteista määritettiin kimmomoduuli ja murtolujuus Al2O3+TiO2- ja Cr2O3-pinnoitteille. Lisäksi määritettiin NiCr(80/20)-pinnoitteen Poissonin vakio. Pinnoitteiden murtolujuuden ja kimmomoduulin havaittiin olevan 10 - 75 % vastaavien bulk-materiaalien arvoista, mikä johtuu oletettavasti pinnoitteiden epätäydellisestä pisaroiden välisestä kiinnittymisestä ja huokoisuudesta. Pinnoitteisiin syntyvää jäännösjännitystilaa tarkasteltiin Tsuin ja Clynen esittämän analyyttisen mallin sekä XRD-mittausten avulla. Analyyttisen mallin ja XRD-mittausten välillä ei havaittu vastaavuutta. Kokeissa havaittiin myös, että pinnoitteisiin tuotu ulkoinen jännitys ei merkittävästi muuta pisaroiden sisäistä mikrojännitystilaa. Tarkastelun perusteella pinnoitteiden käyttäytymistä yhdistelmärakenteissa säätelevät pisaroiden väliset kontaktialueet eli makroskooppinen kimmomoduuli kun taas pisaroiden sisäistä jännitystilaa kuvataan paremmin kun käytetään bulk-materiaalin kimmomoduulia.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages40
ISBN (Electronic)951-38-5633-X
ISBN (Print)951-38-5632-1
Publication statusPublished - 2000
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2012
ISSN1235-0605

Keywords

  • thermally sprayed coatings
  • mechanical properties
  • surface finishing
  • surface treatment
  • ceramic coatings
  • residual stresses
  • modelling
  • adhesion
  • plasma sprayed coatings
  • microstructure

Cite this