Terveydenhuollon systeemiset innovaatiot vuorovaikutteisen kehittämisen kohteena: Case Pro Viisikko

Sirkku Kivisaari, Niilo Saranummi

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Julkaisu kuvaa tapaustutkimukseen pohjautuen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia terveydenhuollon uudistamisessa. Se syventää ymmärrystä siitä, miten systeemisten innovaatioiden kehittämistä ja leviämistä voidaan edistää. Tarkastelun kohteena on Pro Viisikko -niminen kehittämishankkeiden kokonaisuus, jossa viisi sairaanhoitopiiriä yhteistyökumppaneineen kehittää ja kokeilee vuorovaikutteisia toimintamalleja. Pro Viisikkoa rahoitetaan kansallisista kehittämisohjelmista. Tutkimusaineisto koostuu avainhenkilöiden haastatteluista sekä dokumenttimateriaalista. Tutkimus osoitti, että ensimmäisen vuoden kokemus yhteistyöstä Pro Viisikon sisällä on lisännyt osapuolten ymmärrystä siitä, minkälaisia olosuhteita tuloksellinen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö edellyttää ja mitä osaamista osapuolilla tulee olla. Kehittämishaasteina esille nousevat uudistamiseen tähtäävien ohjelmien koordinaation parantaminen, yhteistyötä ohjaavien normien selkiyttäminen sekä hyvien ratkaisujen leviämisen edistäminen. Lisäksi on syytä pyrkiä aiempaa selkeämmin erottamaan toisistaan toisaalta uusien käytäntöjen ja teknologioiden käyttöönotto sekä toisaalta tutkimus- ja kehitystyö, koska niiden rahoittamisen tulisi tapahtua eri lähteistä.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages90
ISBN (Electronic)951-38-6765-X
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number2324
ISSN1235-0605

Keywords

  • systemic innovations
  • health care
  • PPP
  • private sector
  • public sector
  • collaboration
  • collaboration networks
  • network management

Cite this