Testausympäristön konfigurointityökalun käytettävyyden parantaminen

Mika Salmela

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tietokoneohjelmistojen käytettävyys on noussut merkittäväksi teemaksi ohjelmistoalalla. Ohjelmistojen käytettävyyttä voidaan parantaa lähinnä kehittämällä niiden käyttöliittymiä. VTT Elektroniikassa toteutettiin projekti, jossa testausympäristön konfigurointia pyrittiin parantamaan kehittämällä visuaalisuutta hyväksikäyttävä konfigurointityökalu. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka visuaalisuus ja graafinen käyttöliittymä ovat parantaneet MOSIMin konfigurointieditorin käytettävyyttä. Lisäksi selvitetään, kuinka käytettävyyttä voidaan lisätä työkaluun ja kuinka käytettävyyttä mitataan. Ohjelmistojen käytettävyyttä voidaan parantaa mm. iteroivalla prototypointiprosessilla. Suunniteltavasta ohjelmistosta tuotetaan prototyyppi, jota arvioidaan sopivalla käytettävyyden arviointimenetelmällä. Saatuja tuloksia voidaan käyttää ohjelmiston uudelleensuunnittelussa. ConfigToolissa käytettävyyttä lisättiin kehittämällä siihen graafinen käyttöliittymä, jossa käytetään yleisiä suoran käsittelyn menetelmiä, kuten ikkunoita, valintalistoja ja kuvakkeita. ConfigTooliin kehitetyllä käyttöliittymällä pyritään vähentämään konfiguraatioon tulevia virheitä, nopeuttamaan konfiguroinnin oppimista ja tehostamaan työskentelyä. Tehtyjä konfiguraatioita pyritään havainnollistamaan visuaalisilla kuvauksilla. Käytettävyyden arviointimenetelmiä on kehitetty useita. Tässä tutkimuksessa käytettiin Nielsenin kehittämää heuristista arviointimenetelmää. Lisäksi työkalua arvioitiin Eisenstadin ja kollegoiden kehittämällä arviointikehikolla. Suoritetut tutkimukset osoittavat, että visuaalinen työkalu ConfigTool helpotti MOSIMin konfiguraation tekemistä. Verrattuna vanhaan manuaaliseen konfigurointi-menetelmään ConfigToolin käyttö on nopeampi oppia ja sillä voidaan tuottaa konfiguraatioita nopeammin. Lisäksi työkalun rakenne ja esitystapa helpottivat käyttäjiä hahmottamaan tekemänsä konfiguraatiot paremmin.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages56
ISBN (Electronic)951-38-5314-4
ISBN (Print)951-38-5313-6
Publication statusPublished - 1998
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1913
ISSN1235-0605

Keywords

  • software usability
  • user interfaces
  • configuration tools

Cite this