Raaka-aineiden ja työstöparametrien vaikutus EPS-solumuovin ominaisuuksiin

Translated title of the contribution: The effects of raw materials and process parameters on properties of cellular polystyrene (EPS)

Erkki Kokko, Timo Mähönen, Liisa Rautiainen

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tavoitteena oli selvittää EPS-eristeiden valmistuksen parametrien vaikutusta eristeiden kosteuden absorptioon ja lujuusominaisuuksiin. Näytteeksi tuotettiin tiheydeltään erilaisia eristeitä, joiden valmistuksessa muuttujia olivat valmistusmenetelmä, prosessin parametrit ja raaka-aine. Näytteiden hygrotermisiä ja lujuusominaisuuksia tutkittiin laboratorio-oloissa. Myös rakennusten routaeristeenä olleita kenttänäytteitä mitattiin. Kosteuden absorptioon vesiupotuksessa vaikuttivat olennaisesti valmistusmenetelmä ja raaka-aine. Myös blokipaineella oli merkitystä. Kosteuspitoisuuden ja lämmönjohtavuuden korrelaatio määritettiin erikseen sulalle ja jäätyneelle tapaukselle. Epälineaarinen riippuvuus alueella kosteuspitoisuus 0-3 % tilavuudesta viittaa lämmönsiirron säteilykomponentin vaimentumiseen kosteuden vaikutuksesta. Kuivan eristeen lämmönjohtavuuden lämpötilariippuvuus muuttui olennaisesti tiheyden muuttuessa. Ilmanläpäisevyys on säädeltävissä työstöparametreilla. Vesihöyryn- ja ilmanläpäisevyyden välillä todettiin riippuvuus. Tiheys, johon myös valmistuksen parametrit vaikuttavat, oli tärkein puristus- ja taivutuslujuuteen vaikuttanut tekijä. Eristeiden huokosrakenne kesti hyvin 10 kk kestäneen 120 syklin sulamis-jäätymisrasituksen, jossa kosteuden absorptio jäi pienemmäksi kuin lyhytaikaisessa (28 vrk) upotuskokeessa. Kenttänäytteiden "in sisu" -kosteus oli 0,5-5 % tilavuudesta ja riippui enemmän kosteusoloista käyttökohteessa kuin eristeen ominaisuuksista. Tulosten mukaan on mahdollista valmistaa ominaisuuksiltaan tarkoin spesifioituja erikoistuotteita edellyttäen, että raaka-aine- ja työstöparametrien vaikutus hallitaan ja yrityksen laadunvarmennus toimii tarkoituksenmukaisesti.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
ISBN (Print)951-38-4013-1
Publication statusPublished - 1991
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita
Number1280
ISSN0358-5085

  Fingerprint

Keywords

 • polystyrene
 • EPS
 • construction materials
 • properties
 • analyzing
 • plastics
 • manufacturing
 • process control
 • raw materials
 • insulation
 • moisture
 • mechanical properties
 • methods
 • density (number/volume)
 • thermal conductivity

Cite this

Kokko, E., Mähönen, T., & Rautiainen, L. (1991). Raaka-aineiden ja työstöparametrien vaikutus EPS-solumuovin ominaisuuksiin. VTT Technical Research Centre of Finland. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tiedotteita, No. 1280