Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadin arviointi

Risto Öörni, Risto Kulmala

  Research output: Contribution to conferenceConference articleScientific

  Abstract

  Julkisen sektorin toimijoilla on keskeinen rooli erilaisten tietopalveluiden toteuttamisessa. Julkinen sektori tuottaa itse palveluita ja toimii samalla myös yksityisen palvelutuotannon mahdollistajana ja edistäjänä. Eräs keskeinen toimi viimeksi mainitussa on ollut julkisen sektorin omien tietovarastojen tiedon luovuttaminen eri palvelutuottajien käyttöön. Tässä noudatetaan Suomessa– kuten useissa muissakin maissa – kuitenkin kovin erilaisia periaatteita. Euroopan Komissio on pyrkinyt edistämään palveluntuotantoa helpottamalla julkisten aineistojen saatavuutta ja kohtuullista hinnoittelua laatimalla ehdotuksen direktiiviksi julkisista tietovarastoista (Euroopan Komissio 2002) sekä paikkatietoaineistoja koskevan INSPIRE-direktiivin (Euroopan Unioni 2007).Eräät julkisen sektorin toimijat perivät luovuttamistaan tiedoista niin korkeita hintoja, että niillä katetaan kokonaan tai osittain omien tietovarastojen ylläpitoon tai tietojen keräämiseen liittyvät kustannukset. Toiset puolestaan perivät vain tietojen luovuttamisen aiheuttamat lisäkustannukset(irrottamiskustannukset). Jälkimmäisen tavan lähtökohta on, että tiedon hyödyntämisestä koituvat hyödyt yhteiskunnalle kattavat menot, jotka veronmaksajat ovat jo aiemmin maksaneet tietojen keruusta ja ylläpidosta. Digiroad on esimerkki jälkimmäisestä toimintatavasta. Digiroadin arviointi (Öörni et al 2007) oli osa laajempaa vuosina 2006–2008 toteutettua Evaserve-hankketta, jossa kehitettiin erityisesti liikenteen ja logistiikan tietopalvelujen koko arvoverkon ja elinkaaren kattava arviointityökalu http://www.evaserve.fi/index_fi.html. Testaamalla arviointityökalua käytännössä varmistuttiin sen hyödynnettävyydestä ja saatiin hyödyllistä kokemusta työkalun kehittämistyössä. Digiroad-tietojärjestelmän arviointi palveli osaltaan myös tätätestaamista.
  Original languageFinnish
  Number of pages6
  Publication statusPublished - 2008
  MoE publication typeNot Eligible
  EventVäylät ja Liikenne 2008 - Tampere, Finland
  Duration: 8 Oct 20089 Oct 2008

  Seminar

  SeminarVäylät ja Liikenne 2008
  Country/TerritoryFinland
  CityTampere
  Period8/10/089/10/08

  Cite this