Tiedon arvo ja vaikuttavuus: Analyysi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rekisteritietojen käytöstä, hyödyntämisestä ja arvon muodostumisesta

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tiedon merkitys julkisen hallinnon toiminnassa on vahvasti korostumassa. Avoin data, kansalaisten itsensä hallinnoima tieto (MyData), sekä taustalla etenevät regulaatioprosessit ovat osa tiedonhallinnan ja tiedon tuottavan mutta turvallisen hyödyntämisen haastetta. Tieto on muihin liikennemuotoihin verrattavissa oleva toiminta-alue, johon on nyt ja tulevaisuudessa kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Trafin tietorekisterikanta on mittava ja tietoa liikutetaan, käsitellään ja hyödynnetään paljon. Tieto on eräs oleellinen julkisten palveluiden tuotannontekijä niin Trafille kuin muillekin virastoille. Tiedon ja tietopalvelujen vaikuttavuus on puolestaan oleellinen osa valtionhallinnon tulosohjausta, jossa resursseja allokoidaan mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. Eräs tärkeä näkökulma lisääntyvän tiedon hallinnassa on ymmärrys sen väline- ja käyttöarvosta. Tämän tuotannontekijän merkitys ja arvo on kyettävä mittaamaan, arvioimaan ja lopulta hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, unohtamatta turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyviä vaatimuksia. Tämä tutkimusraportti keskittyy Trafin tuottaman, jalostaman ja jakaman tiedon arvottamisen kysymyksiin. Tutkimuksen tavoitteena on 1) parantaa Trafin merkittävän tietopääoman tuottavuutta kertomalla näkemyksiä ja arvioita tiedon arvosta ja vaikuttavuudesta, 2) täydentää Trafin aiempaa vaikuttavuustutkimusta, 3) syventää näkemystä Trafin vaikuttavuuden mittaamisesta ja ohjaamisesta ja 4) kehittää Trafin tietotilinpäätöstä. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, haastatteluita, tiedon arvon laskentamalleja ja -menetelmiä sekä perinteistä hyöty-kustannus -analyysiä. Trafin tiedot stimuloivat tietopalvelumarkkinoita. Niiden tuottama arvonlisä on vähintäänkin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Kun ottaa huomioon muut Trafin palveluiden tuottamat yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, on tietorekistereiden hyödyntämisellä enemmänkin selkeä yritystalouteen ja sitä kautta kansantalouteen painottuva vaikutus. Tällä puolestaan on nykyisen hallitusohjelman avoimen datan politiikkaa tukeva merkitys, ja Trafin tietojen hyödyntäminen markkinatoimijoiden taholta on osoitus siitä, että julkisella tiedolla on markkina-arvo ja tuo markkinaarvo on realisoitavissa. Trafin jakamalla ja avaamalla datalla on myös erilaisia markkinoita tehostava vaikutus. Haastatteluiden mukaan erityisesti vakuutustoimiala sekä auto-, tarvike- ja varaosakauppa ovat selkeitä hyötyjiä.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages36
ISBN (Electronic)978-951-38-8588-5
Publication statusPublished - 2017
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Technology
Number314
ISSN2242-1211

Keywords

  • information
  • value
  • Trafi
  • information utilization
  • impact

Cite this

@book{aa85815ea71e4068b86e716e7eace017,
title = "Tiedon arvo ja vaikuttavuus: Analyysi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rekisteritietojen k{\"a}yt{\"o}st{\"a}, hy{\"o}dynt{\"a}misest{\"a} ja arvon muodostumisesta",
abstract = "Tiedon merkitys julkisen hallinnon toiminnassa on vahvasti korostumassa. Avoin data, kansalaisten itsens{\"a} hallinnoima tieto (MyData), sek{\"a} taustalla etenev{\"a}t regulaatioprosessit ovat osa tiedonhallinnan ja tiedon tuottavan mutta turvallisen hy{\"o}dynt{\"a}misen haastetta. Tieto on muihin liikennemuotoihin verrattavissa oleva toiminta-alue, johon on nyt ja tulevaisuudessa kiinnitett{\"a}v{\"a} kasvavaa huomiota. Trafin tietorekisterikanta on mittava ja tietoa liikutetaan, k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n ja hy{\"o}dynnet{\"a}{\"a}n paljon. Tieto on er{\"a}s oleellinen julkisten palveluiden tuotannontekij{\"a} niin Trafille kuin muillekin virastoille. Tiedon ja tietopalvelujen vaikuttavuus on puolestaan oleellinen osa valtionhallinnon tulosohjausta, jossa resursseja allokoidaan mahdollisimman hyv{\"a}ll{\"a} hy{\"o}tysuhteella. Er{\"a}s t{\"a}rke{\"a} n{\"a}k{\"o}kulma lis{\"a}{\"a}ntyv{\"a}n tiedon hallinnassa on ymm{\"a}rrys sen v{\"a}line- ja k{\"a}ytt{\"o}arvosta. T{\"a}m{\"a}n tuotannontekij{\"a}n merkitys ja arvo on kyett{\"a}v{\"a} mittaamaan, arvioimaan ja lopulta hy{\"o}dynt{\"a}m{\"a}{\"a}n mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, unohtamatta turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyvi{\"a} vaatimuksia. T{\"a}m{\"a} tutkimusraportti keskittyy Trafin tuottaman, jalostaman ja jakaman tiedon arvottamisen kysymyksiin. Tutkimuksen tavoitteena on 1) parantaa Trafin merkitt{\"a}v{\"a}n tietop{\"a}{\"a}oman tuottavuutta kertomalla n{\"a}kemyksi{\"a} ja arvioita tiedon arvosta ja vaikuttavuudesta, 2) t{\"a}ydent{\"a}{\"a} Trafin aiempaa vaikuttavuustutkimusta, 3) syvent{\"a}{\"a} n{\"a}kemyst{\"a} Trafin vaikuttavuuden mittaamisesta ja ohjaamisesta ja 4) kehitt{\"a}{\"a} Trafin tietotilinp{\"a}{\"a}t{\"o}st{\"a}. Tutkimusmenetelmin{\"a} k{\"a}ytettiin kirjallisuustutkimusta, haastatteluita, tiedon arvon laskentamalleja ja -menetelmi{\"a} sek{\"a} perinteist{\"a} hy{\"o}ty-kustannus -analyysi{\"a}. Trafin tiedot stimuloivat tietopalvelumarkkinoita. Niiden tuottama arvonlis{\"a} on v{\"a}hint{\"a}{\"a}nkin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Kun ottaa huomioon muut Trafin palveluiden tuottamat yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, on tietorekistereiden hy{\"o}dynt{\"a}misell{\"a} enemm{\"a}nkin selke{\"a} yritystalouteen ja sit{\"a} kautta kansantalouteen painottuva vaikutus. T{\"a}ll{\"a} puolestaan on nykyisen hallitusohjelman avoimen datan politiikkaa tukeva merkitys, ja Trafin tietojen hy{\"o}dynt{\"a}minen markkinatoimijoiden taholta on osoitus siit{\"a}, ett{\"a} julkisella tiedolla on markkina-arvo ja tuo markkinaarvo on realisoitavissa. Trafin jakamalla ja avaamalla datalla on my{\"o}s erilaisia markkinoita tehostava vaikutus. Haastatteluiden mukaan erityisesti vakuutustoimiala sek{\"a} auto-, tarvike- ja varaosakauppa ovat selkeit{\"a} hy{\"o}tyji{\"a}.",
keywords = "information, value, Trafi, information utilization, impact",
author = "Pekka Levi{\"a}kangas and Riitta Molarius",
year = "2017",
language = "Finnish",
series = "VTT Technology",
publisher = "VTT Technical Research Centre of Finland",
number = "314",
address = "Finland",

}

TY - BOOK

T1 - Tiedon arvo ja vaikuttavuus

T2 - Analyysi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rekisteritietojen käytöstä, hyödyntämisestä ja arvon muodostumisesta

AU - Leviäkangas, Pekka

AU - Molarius, Riitta

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - Tiedon merkitys julkisen hallinnon toiminnassa on vahvasti korostumassa. Avoin data, kansalaisten itsensä hallinnoima tieto (MyData), sekä taustalla etenevät regulaatioprosessit ovat osa tiedonhallinnan ja tiedon tuottavan mutta turvallisen hyödyntämisen haastetta. Tieto on muihin liikennemuotoihin verrattavissa oleva toiminta-alue, johon on nyt ja tulevaisuudessa kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Trafin tietorekisterikanta on mittava ja tietoa liikutetaan, käsitellään ja hyödynnetään paljon. Tieto on eräs oleellinen julkisten palveluiden tuotannontekijä niin Trafille kuin muillekin virastoille. Tiedon ja tietopalvelujen vaikuttavuus on puolestaan oleellinen osa valtionhallinnon tulosohjausta, jossa resursseja allokoidaan mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. Eräs tärkeä näkökulma lisääntyvän tiedon hallinnassa on ymmärrys sen väline- ja käyttöarvosta. Tämän tuotannontekijän merkitys ja arvo on kyettävä mittaamaan, arvioimaan ja lopulta hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, unohtamatta turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyviä vaatimuksia. Tämä tutkimusraportti keskittyy Trafin tuottaman, jalostaman ja jakaman tiedon arvottamisen kysymyksiin. Tutkimuksen tavoitteena on 1) parantaa Trafin merkittävän tietopääoman tuottavuutta kertomalla näkemyksiä ja arvioita tiedon arvosta ja vaikuttavuudesta, 2) täydentää Trafin aiempaa vaikuttavuustutkimusta, 3) syventää näkemystä Trafin vaikuttavuuden mittaamisesta ja ohjaamisesta ja 4) kehittää Trafin tietotilinpäätöstä. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, haastatteluita, tiedon arvon laskentamalleja ja -menetelmiä sekä perinteistä hyöty-kustannus -analyysiä. Trafin tiedot stimuloivat tietopalvelumarkkinoita. Niiden tuottama arvonlisä on vähintäänkin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Kun ottaa huomioon muut Trafin palveluiden tuottamat yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, on tietorekistereiden hyödyntämisellä enemmänkin selkeä yritystalouteen ja sitä kautta kansantalouteen painottuva vaikutus. Tällä puolestaan on nykyisen hallitusohjelman avoimen datan politiikkaa tukeva merkitys, ja Trafin tietojen hyödyntäminen markkinatoimijoiden taholta on osoitus siitä, että julkisella tiedolla on markkina-arvo ja tuo markkinaarvo on realisoitavissa. Trafin jakamalla ja avaamalla datalla on myös erilaisia markkinoita tehostava vaikutus. Haastatteluiden mukaan erityisesti vakuutustoimiala sekä auto-, tarvike- ja varaosakauppa ovat selkeitä hyötyjiä.

AB - Tiedon merkitys julkisen hallinnon toiminnassa on vahvasti korostumassa. Avoin data, kansalaisten itsensä hallinnoima tieto (MyData), sekä taustalla etenevät regulaatioprosessit ovat osa tiedonhallinnan ja tiedon tuottavan mutta turvallisen hyödyntämisen haastetta. Tieto on muihin liikennemuotoihin verrattavissa oleva toiminta-alue, johon on nyt ja tulevaisuudessa kiinnitettävä kasvavaa huomiota. Trafin tietorekisterikanta on mittava ja tietoa liikutetaan, käsitellään ja hyödynnetään paljon. Tieto on eräs oleellinen julkisten palveluiden tuotannontekijä niin Trafille kuin muillekin virastoille. Tiedon ja tietopalvelujen vaikuttavuus on puolestaan oleellinen osa valtionhallinnon tulosohjausta, jossa resursseja allokoidaan mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella. Eräs tärkeä näkökulma lisääntyvän tiedon hallinnassa on ymmärrys sen väline- ja käyttöarvosta. Tämän tuotannontekijän merkitys ja arvo on kyettävä mittaamaan, arvioimaan ja lopulta hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, unohtamatta turvallisuuteen ja yksityisyydensuojaan liittyviä vaatimuksia. Tämä tutkimusraportti keskittyy Trafin tuottaman, jalostaman ja jakaman tiedon arvottamisen kysymyksiin. Tutkimuksen tavoitteena on 1) parantaa Trafin merkittävän tietopääoman tuottavuutta kertomalla näkemyksiä ja arvioita tiedon arvosta ja vaikuttavuudesta, 2) täydentää Trafin aiempaa vaikuttavuustutkimusta, 3) syventää näkemystä Trafin vaikuttavuuden mittaamisesta ja ohjaamisesta ja 4) kehittää Trafin tietotilinpäätöstä. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta, haastatteluita, tiedon arvon laskentamalleja ja -menetelmiä sekä perinteistä hyöty-kustannus -analyysiä. Trafin tiedot stimuloivat tietopalvelumarkkinoita. Niiden tuottama arvonlisä on vähintäänkin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Kun ottaa huomioon muut Trafin palveluiden tuottamat yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, on tietorekistereiden hyödyntämisellä enemmänkin selkeä yritystalouteen ja sitä kautta kansantalouteen painottuva vaikutus. Tällä puolestaan on nykyisen hallitusohjelman avoimen datan politiikkaa tukeva merkitys, ja Trafin tietojen hyödyntäminen markkinatoimijoiden taholta on osoitus siitä, että julkisella tiedolla on markkina-arvo ja tuo markkinaarvo on realisoitavissa. Trafin jakamalla ja avaamalla datalla on myös erilaisia markkinoita tehostava vaikutus. Haastatteluiden mukaan erityisesti vakuutustoimiala sekä auto-, tarvike- ja varaosakauppa ovat selkeitä hyötyjiä.

KW - information

KW - value

KW - Trafi

KW - information utilization

KW - impact

M3 - Report

T3 - VTT Technology

BT - Tiedon arvo ja vaikuttavuus

PB - VTT Technical Research Centre of Finland

ER -