Tiehallinto ja liikenteen tietopalvelut: Selvitysmiehen muistio

Translated title of the contribution: Finnish Road Administration and traffic information services

Risto Kulmala

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Työssä selvitettiin Tiehallinnon toimeksiannosta Tiehallinnon liikenteen perustietopalvelujen sopivaa laajuutta sekä tarvetta ostaa oikeudet jakaa ns. kolmansille osapuolille Tiehallinnon hankkimaa liikennetilannetietoa. Työ tehtiin haastattelemalla kotimaisten palveluntuottajien edustajia ja muita asiantuntijoita sekä eurooppalaisten tielaitosten edustajia. Haastattelujen tulosten mukaan voi päätellä, että Tiehallinnon pitää tarjota tienkäyttäjille viranomaisena ainakin liikenteen ohjausta kiintein ja muuttuvin opastein, liikenteen häiriöiden hallintaan liittyvää viranomaisyhteistyötä sekä viranomaistiedotteita häiriöistä, liukkaasta kelistä ja muista liikennettä vaarantavista tilanteista maantieverkolla. Palveluiden laatua ja kattavuutta kannattaa edelleen kehittää. Melko laaja yksimielisyys koskee myös sitä, että Tiehallinto voi tarjota seuraavat palvelut tienkäyttäjille esimerkiksi Internetin välityksellä: tiedot tienpitäjästä johtuvista olosuhteista ja häiriöistä maantieverkolla, tiesääasemien mittaustiedot maantieverkolla, liikenteen automaattisten mittausasemien mittaustiedot maantieverkolla ja keli- ja liikennekameroiden kuvat maantieverkolta. Kiistanalaisin osa Tiehallinnon tiedotuksesta koskee liikenteen sujuvuustietoja pääteiden runkoverkolla ja suurilla kaupunkiseuduilla. Tiehallinnon kannattaisi ilmeisesti pidättäytyä sujuvuustiedon jakamisesta Internetissä, mutta antaa omaa toimintaa varten kerätty ja hankittu tieto eri palveluntuottajien käyttöön. Palveluntarjoajien liiketoiminnan mahdollistamiseksi Tiehallinnon pitää selvästi ilmaista, miltä alueilta ja millä laatutasolla se hankkii ja antaa edelleen palveluntarjoajille tiedon. Samoin Tiehallinnon on tärkeää kulloinkin sitoutua ja rajautua hankittavan tiedon ilmoitettuun laatutasoon ja kattavuuteen riittävän pitkäksi ajaksi eli mielellään vähintään viideksi vuodeksi. Tiehallinnon tulee hankkiessaan tietoa kirjata selkeästi hankinta-asiakirjoihin, että tieto hankitaan sekä omaan että palveluntarjoajien käyttöön. Näin tiedon myyjiksi halukkaat tahot voivat jo hankintakilpailun yhteydessä hinnoitella tarjouksensa tämän mukaisesti. Tilanne on ongelmallinen tapauksessa, jossa Tiehallinto haluaa alkaa hankkia ja jakaa palveluntarjoajille sellaista tietoa, jolle on jo olemassa markkinat Suomessa. Tiehallinnon keskeisen aseman vuoksi laitoksen oman toiminnan avoimuus ja ennustettavuus ovat erittäin tärkeitä koko sektorin ja erityisesti alan liiketoimintaa harjoittavien yritysten kannalta.
Translated title of the contributionFinnish Road Administration and traffic information services
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages34
ISBN (Electronic)951-38-6609-2
Publication statusPublished - 2006
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Working Papers
Number57
ISSN1459-7683

Keywords

  • traffic management
  • road administration
  • traffic information services
  • authorities
  • operation models
  • weather monitoring stations
  • automatic traffic monitoring stations
  • traffic signs
  • disturbances
  • road conditions

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Finnish Road Administration and traffic information services: Selvitysmiehen muistio'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this