Tiekartta kohti tietomallinnettua puurakentamista

Research output: Book/ReportReport

1188 Downloads (Pure)

Abstract

Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata tiekartta tietomallinnetun puurakentamisen kehittämiseksi. Selvityksessä tarkastellaan tietomallinnusta puutuotteiden ja -elementtien suunnittelun, valmistuksen, hankinnan, asentamisen ja ylläpidon näkökulmasta. Tietomallilla tarkoitetaan rakennuksen ja sen rakennusosien geometriaa sekä rakennusosiin liittyvää materiaali- ja tuotetietoa. Tietomallintaminen on prosessi, mikä edellyttää yhteentoimivia tietomallinnustyökaluja, ymmärrystä tiedon käyttötapauksista sekä mallinnuksen osaavia toimijoita, jotka yhteistyössä varmistavat eheän tiedonhallinnan.
Tietomalliprosessia on johdettava, jotta sen laatu varmistetaan. Tiedon on oltava ajantasaista ja toimijoiden käytettävissä, jotta siitä syntyy arvoa eri toimijoille.

Tietomallinnusta ei vielä hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla puurakentamisessa. Puurakentamisen on oltava tietomallipohjaista, jotta kohteen elinkaareen liittyvää tietoa saadaan hyödynnettyä oikea-aikaisesti erilaisiin tiedon käyttötapauksiin. Elinkaaritieto liittyy esimerkiksi kiinteistölle asetettuihin vaatimuksiin, suunnitelmiin, tuotteisiin, asennukseen sekä käyttöön ja ylläpitoon. Muita tiedon käyttötapauksia ovat esimerkiksi kilpailutus, kohteen visualisoinnit erilaisiin päätöksentekoa tukeviin analyyseihin ja rakennuksen energia- ja ympäristötietoihin liittyvät vaihtoehtojen tarkastelut sekä ratkaisujen optimoinnit. Parhaimmillaan tietomallipohjaisuus mahdollistaa kohteen digitaalisen kaksosen, jolla voidaan seurata, ohjata ja ennustaa kohteen käyttäytymistä. Digitaalinen kaksonen tukee myös korjauksia, purkamista ja kierrätystä.

Selvityksessä kuvataan tiekartta, jossa esitettyjen toimenpiteiden avulla toimiala voi yhdessä kehittää ja tukea tietomallinnettua puurakentamista. Tärkeimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat puutuoteosien ja -liitosten vakiointi, tietomallinnusprosessin määrittely, tiedon käyttötapausten vakiointi, tuotetiedon ja tietomalliobjektien vakiointi, tietomallinnustyökalujen kehittäminen ja mallinnusohjeiden päivittäminen tukemaan puun ominaisuuksia, teollisessa valmistuksessa hyödynnettävien puun työstölaitteiden tiedonhallintapäivitys, toimijoiden tietomallinnus-osaamisen kasvattaminen sekä alan houkuttelevuuden lisääminen.
Original languageFinnish
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages46
Publication statusPublished - 16 Feb 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesVTT Asiakasraportti
NumberVTT-CR-00180-21

Keywords

  • Tiekartta
  • Puurakentaminen
  • Tietomallinnus
  • BIM

Cite this