Tieliikenteen hallinta 2015: Taustaraportti toimintalinjojen laatimiseksi

Translated title of the contribution: Road traffic management 2015

Risto Kulmala, Anna Schirokoff

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Raportti on laadittu tausta-aineistoksi tieliikenteen hallinnan toimintalinjojen laatimista varten. Työtä varten haastateltiin laajasti tieliikenteen hallinnan koti- ja ulkomaisia asiantuntijoita. Työn linjaukset perustuvat osaltaan Tiehallinnon johdon ja kaupunkiseutujen edustajien kanssa käytyjen työpajojen ja keskustelujen tuloksiin.

Liikenteen hallinnan osa-alueiden kuvaamisen jälkeen tarkastellaan tulevaisuuden toimintaympäristöä asiakastarpeiden, liikennejärjestelmän, eurooppalaisten ja kansallisten linjausten osalta. Lisäksi käydään läpi Tiehallinnon liikenteen hallintaan liittyviä palvelutasokuvauksia, julkisen ja yksityisen sektorin toimijat sekä liikenteen hallinnan keskeiset haasteet ja mahdollisuudet. Työn kannalta erityisen tärkeän osan muodosti kartoitus liikenteen hallinnan keskeisistä tavoitteista ja niiden taustalla olevista ongelmista, jotka toimivat perustana linjauksille ja tieliikenteen hallinnan palveluvalikoimalle.

Seuraavaksi käytiin läpi tieliikenteen hallinnan nykytilaa palveluiden ja niiden taustalla olevan informaatioinfrastruktuurin nykyisen laajuuden sekä niiden vaikuttavuuden, kustannusten ja kannattavuuden osalta.

Toimintalinjojen laatimista varten hahmoteltiin tieliikenteen hallinnan tavoitetila vuonna 2015. Tavoitetilaan kuuluu palvelutavoite, valtion tienpitäjien sekä myös muiden toimijoiden odotetut roolit ja vastuut. Lisäksi ehdotettiin tieliikenteen hallinnassa noudatettavia yleisiä periaatteita sekä palveluiden tuottamisen ja yhteistyön toimintamalleja.

Ehdotuksien merkittävimmät uudet linjaukset entisiin verrattuna koskevat vastuunottoa liikenneverkon aktiivisesta operoinnista liikenteenhallintasuunnitelmineen, tieliikennejärjestelmän laadukkaasta tilannekuvasta ja häiriöiden hallinnan kehittämisen koordinoinnista. Lisäksi uutta on osallistuminen joukkoliikenteen palveluihin ja toimenpiteiden selkeä keskittäminen kaupunkiseuduille ja pääteiden keskeisille yhteysväleille sekä erityiskohteisiin.

Lopuksi raportissa esitetään tieliikenteen hallinnan kaksi vaihtoehtoista toteutuspakettia, niin sanotut 100 ja 200 miljoonan euron paketit. Viimeksi mainitun osalta on myös arvioitu karkealla tasolla paketin eri osien vaikutukset henkilövahinko-onnettomuuksien ja hiilidioksidipäästöjen määrään ja kustannuksiin sekä tieliikenteen ruuhkakustannuksiin vuositasolla.
Translated title of the contributionRoad traffic management 2015
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
Number of pages88
Publication statusPublished - 2010
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesTiehallinnon selvityksiä
Number42/2009
ISSN1457-9871

Keywords

  • traffic management
  • road
  • intelligent transport
  • strategy
  • impacts
  • costs

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Road traffic management 2015: Taustaraportti toimintalinjojen laatimiseksi'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this