Tieliikenteen ympäristövaikutus rakentamattoman kiinteistön arvoon

Translated title of the contribution: The impact of road traffic on unbuilt real estate values

Jyrki Halomo

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tien lähellä olevan kiinteistön arvon aleneminen, joka johtuu tieliikenteestä aiheutuvista immissioista. Haittojen todettiin vaikuttavan vain asumiskäytössä oleviin kiinteistöihin. Tutkimuksen kohteiksi valittiin rakentamattomat tontit ja rakennuspaikat asema- tai rakennuskaava-alueilla. Rakennetut kiinteistöt rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista selvittää rakennetun kiinteistön kauppa-arvoa. Eri immissioista keskityttiin melun vaikutuksen selvittämiseen, koska muita haittoja ei voitu määrittää kiinteistökohtaisesti ja koske melu kuvaa liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaittoja yleensä. Tutkimusmenetelmäksi valittiin empiirinen kauppa -arvomenetelmä ja sen sovellutuksena käytettiin ekonometrisiä monimuuttujaisia regressio- ja kovarianssimalleja. Tutkimusalueet etsittiin paikkatietojärjestelmän avulla. Kaikki kiinteistöjen kaupat sekä yleiset tiet yhdistettiin koko Suomen kattavaksi digitaaliseksi kartaksi. Siitä pystyttiin etsimään kaikki meluisten teiden varsialueet, joilla oli tehty runsaasti kauppoja. Tien ympäristön melutaso määritettiin laskennallisesti melumallin avulla. Lopullisia tutkimusalueita löytyi neljä: Espoossa osa Länsiväylän vartta sekä Helsingissä, Vantaalla ja Tuusulassa osa Tuusulantien vartta. Näiltä alueilta saadut lähtöaineistot yhdistettiin ja muodostettiin kovarianssimalli kuvaamaan hinnanmuodostusta näissä kaupoissa. Residuaalitarkastelun perusteella todettiin, että melun (liikenteen ympäristöhaittojen) arvoa alentava vaikutus alkaa (haittakynnys), kun melu ylittää 55 dBA. Melun arvoa alentavan vaikutuksen suuruu deksi saatiin 16,4 prosenttia, kun melu kasvaa 55 dBA:sta 66 dBA:iin. Tulos oli samansuuntainen ja jonkin verran suurempi kuin aikaisempien vastaavien tutkimuksien tulokset. Saatu tulos on luotettava ja käyttökelpoinen, kun arvioitava kohde sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Tulosten käyttökelpoisuus pienenee, kun siirrytään lähemmäs maaseudun olosuhteita.
Translated title of the contributionThe impact of road traffic on unbuilt real estate values
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages72
ISBN (Print)951-38-4168-5
Publication statusPublished - 1992
MoE publication typeNot Eligible

Publication series

SeriesVTT Tiedotteita - Meddelanden - Research Notes
Number1355
ISSN1235-0605

Keywords

  • real estate
  • real property
  • value
  • roads
  • streets
  • highways
  • traffic
  • vehicular traffic
  • traffic noise
  • road traffic

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The impact of road traffic on unbuilt real estate values'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this