Tienpäällystysteollisuuden energiansäästö

Anssi Lampinen, Jyrki Karhula, Martti Eerola, Reijo Kurki

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Selvitettiin energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä asfalttiasemalla, kiviaineksen valmistuksessa ja päällysteiden uusimisessa kuumennuspintamenetelmällä. Tutkimus toteutettiin teoreettisten tarkastelujen, kenttäkokeiden ja kyselyn avulla. Teoreettisilla tarkasteluilla selvitettiin energiantarve päällystemassojen ja kiviaineksien valmistamisen sekä kuumennuspintauksen eri vaiheissa. Näin saatiin pohja käytännössä todettavien energiankulutusten arvioimiseksi. Aseman oikeilla säädöillä ja toiminnan tarkkailulla energiansäästö voi olla 1,0...1,5 polttoöljylitraa massatonnia kohden. Saman suuruinen säästö saadaan, jos kiviaineksen kosteutta pystytään alentamaan 1...2 prosenttiyksiköllä. Jos kiviaineskasan suojaamisella voidaan vähentää kosteutta prosenttiyksikön verran, saatu säästö on 5 - 6 kertaa niin suuri kuin suojaamisesta aiheutuneet kustannukset. Kuumennuspintausmenetelmällä saatavat säästöt johtuvat siitä, että käytettävä massamäärä on pienempi kuin tavanomaisessa aefalttipäällysteessä. Kuumennuspintauksessa tarvittava lämmitysenergia vastaa tavanomaisen asfalttipäällysteen levittämiseen tarvittavan liiman energiaa. Tavanomaisen asfalttipäällysteen energiankulutus on 50...100 % suurempi kuin kuumennuspintauksen. Kuumennuspintaus ei kuitenkaan aina ole teknisesti käyttökelpoinen vaihtoehto.
Original languageFinnish
Place of PublicationEspoo
PublisherVTT Technical Research Centre of Finland
Number of pages76
ISBN (Print)951-38-1887-X
Publication statusPublished - 1984
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

SeriesValtion teknillinen tutkimuskeskus. Tutkimuksia - Research Reports
Number257
ISSN0358-5077

Keywords

  • pavements
  • asphalt pavements
  • aggregates
  • industrial plants

Cite this